Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výstavy na kraji ukáží mokřady a klenoty architektury

12. 09. 2023

Dvě další výstavy doplňují ve vstupním vestibulu krajského úřadu sktuální expozici obrazů Dvojí pohled na krajinu. První z nich nese název Mokřady a prezentuje se na ní resort životního prostředí, druhou je již tradiční výstava 19. ročníku architektonické Soutěže Karla Hubáčka  neboli Stavby roku Libereckého kraje. Obě potrvají do konce září

První expozice přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí. Výstavu připravil Institut pro udržitelný rozvoj, který se za podpory Libereckého kraje a ve spolupráci s další neziskovou organizací Čmelák – Společnost přátel přírody zabývá přípravou a realizací projektů mimo jiné na zadržování vody v krajině, kam patří právě i revitalizace mokřadů a budování tůní.

Na 12 panelech návštěvníci zhlédnou, pro které živočichy jsou mokřady životně důležitým prostředím. Patří mezi ně například čolek obecný, jehož larvy potřebují k vývoji vodní prostředí, nebo užovka obojková či menší žáby kuňka ohnivá a blatnice skvrnitá. V mokřadech se nalézají i zajímavé a krásné rostliny, například ďáblíci bahenní, kteří jsou českými příbuznými tropické kaly, známé květiny ze svatebních kytic. Dále třeba vachta trojlistá, leknín bílý nebo kosatec sibiřský, kteří z naší krajiny téměř zmizely v důsledku jejího odvodňování a změn v hospodaření. Na podmáčených loukách lze vidět také některou z původních českých druhů orchidejí, například vstavač Fuchsův.

Desítky unikátních staveb, vydařené projekty a zajímavé architektonické nápady. To vše přinesl již 19. ročník Soutěže Karla Hubáčka. Vítězem hlavní ceny je rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci. Porota ocenila zejména přístup k obnově historické budovy, díky kterému byly zachovány a doplněny původní prvky stavby. Oceněných bylo ale mnohem více. Porota rozhodovala ve čtyřech kategoriích včetně té studentské a svého vítěze vybrala i veřejnost v hlasování na webu soutěže. Cenu opět letos udělilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kdo všechno si některé z udělených ocenění odnesl, prozradí výstava ve foyer úřadu.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324