Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů

Výzva k podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů

[29627|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/ucitelka_b8bb167ce5.jpg]

23. 01. 2009
[id:7411|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Tak jako každoročně touto dobou byla zveřejněna výzva k podávání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení za činnosti a aktivity, které se vztahují k roku 2008. Ocenění pedagogických pracovníků se uskuteční na slavnostním setkání v sídle Libereckého kraje 26. března 2009. Akce probíhá pod záštitou Bc. Radka Cikla, náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Návrhy na ocenění mohou podávat ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy, školské rady, odborové organizace, odborné a profesní sdružení a školské asociace působící ve školách a školských zařízení. Rovněž tak zřizovatelé škol a školských zařízení, představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje a obcí Libereckého kraje a Česká školní inspekce. Pedagogičtí pracovníci budou oceněni v kategoriích – pedagogická osobnost roku 2008, dlouhodobá pedagogická činnost a přínos pro naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje školství v Libereckém kraji.

Nejzazší termín pro zaslání písemných návrhů na ocenění je 6. únor 2009. Bližší informace k podmínkám nominace a podávání návrhů naleznete v přiloženém dokumentu.

, vyšla vloni  druhá básnická sbírka meditativní poezie nazvaná Pozdní hodina.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302