Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání námětů k optimalizaci středních škol Libereckého kraje

Výzva k předkládání námětů k optimalizaci středních škol Libereckého kraje

[30267|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/skola_02be1cf59a.jpg]

02. 03. 2009
[id:7597|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Pro přehodnocení rozhodnutí krajské samosprávy, které se vztahuje ke změnám vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje, byla ustavena pracovní skupina.

„Jejím úkolem je posoudit optimalizační kroky provedené v minulosti a vyhodnotit jejich přínos a dopady, případně navrhnout dílčí změny jednotlivých opatření. Snahou je do diskuze o přezkoumání optimalizačních opatření týkající se vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje zapojit širokou veřejnost,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství radek Cikl s tím, aby občané své případné připomínky, podněty a iniciativní náměty zasílejte Ing. Monice Čermákové z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, případně e-mailem na monika.cermakova@kraj-lbc.cz, a to do konce dubna letošního roku.

Předpokladem je, že v polovině roku bude na základě konsensu vytvořen kolektivní materiál obsahující návrhy členů pracovní skupiny, který bude předmětem otevřené diskuze široké veřejnosti. Tímto krokem je podle náměstka hejtmana naplňován závazek daný voličům před volbami ohledně přehodnocení změn týkajících se racionalizace sítě středních škol provedené v předchozím období.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302