Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání nominací na ocenění úspěšných žáků za školní rok 2021/2022

06. 09. 2022

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje vyzývá k předkládání nominací na ocenění žáků a studentů za mimořádné úspěchy v oblasti vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Zástupci základních, středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji mohou nominovat své žáky na ocenění za výsledky dosažené v mezinárodních soutěžích a v celostátních kolech soutěží zveřejněných v Informativním seznamu soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 a mimořádné aktivity v oblasti vzdělávání. Kompletní znění Výzvy s nominačními kategoriemi a harmonogramem se nalézají ZDE.

Nominace je nutné doručit nejpozději do 16. září 2022 do 14 hodin prostřednictvím nominačního listu datovou schránkou nebo písemně na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, U Jezu 642/2a), 461 80 Liberec 2.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz