Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání přihlášek do soutěže Regionální potravina

02. 07. 2010

 Liberecký kraj

a

Regionální agrární rada Libereckého kraje

 vyhlašují

výzvu k předkládání přihlášek do soutěže

Regionální potravina

 

Metodiku pro přihlášení a další informace včetně žádosti a povinných příloh naleznete

na www.apic.cz nebo na vyžádánína níže uvedených kontaktech

 Uzávěrka pro podání přihlášek je 9. července 2010

  Přihlášky zasílejte na adresu: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/6a, 460 02 Liberec 3, v zalepené obálce s označením „Regionální potravina Libereckého kraje“ nebo elektronickou poštou na e-mail: oak.lbc@volny.cz

 Bližší informace poskytnou Vladimíra Pachlová a Martina Tučková, tel.: 485 108 040, e-mail: oak.lbc@volny.cz

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624