Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při jejich přípravě

01. 10. 2008
[id:7015|autor:Ing. Hozáková Martina|email:martina.hozakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 474|mobil:|aktualizace:]

Máte projektový záměr, který odpovídá zaměření oblasti podpory "4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod?

Dnes 1. 10. 2008 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) realizovaného v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod.


Výzva je cílena do oblasti podpory 4.1 - Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Vyhlašovatelem výzvy je Centrum evropského projektování a.s. Partnery tohoto projektu jsou kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický.


Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí. Více informací naleznete ve VÝZVĚ, případně na stránkách projektu PAAK .

Ing. Hozáková Martina
martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 474