Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji

21. 11. 2005
[id:3352|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:739 541 588|aktualizace:]

Důležitou roli v nabídce středního vzdělávání v Libereckém kraji zaujímají uměleckoprůmyslové obory, zejména sklářství, zpracování drahých kovů a kamenů a bižuterie. Tato skutečnost historicky vychází z potřeb místního průmyslu.

V loňském roce se uskutečnil první ročník mezinárodního Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Jedním z jeho cílů bylo představit uměleckoprůmyslové vzdělávání a nabídnout zahraničním i místním studentům svou uměleckou dovednost a řemeslnou zručnost. Mezi odbornou i laickou veřejností se to setkalo s velice kladnou odezvou.

V návaznosti na první ročník sympozia vznikl projekt Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji.

Cílem tohoto projektu je formou panelové diskuse umožnit představitelům státní správy, samosprávy, firem, školám nabízejícím uměleckoprůmyslové obory a široké odborné veřejnosti výměnu názorů na současný stav uměleckoprůmyslového vzdělávání, souvisejícího průmyslu, vzájemnou provázanost a možnosti dalšího rozvoje.

Panelová diskuse se uskuteční ve dnech 24. a 25.11. v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Na organizaci panelové diskuse spolupracuje Liberecký kraj se sedmi krajskými školami a Městem Kamenický Šenov.

Program je rozdělen do dvou dnů. První den zasednou v čele panelové diskuse představitelé firem Jablonex Group a.s a Pearl Bohemica s.r.o. a zástupce absolventů uměleckoprůmyslových škol. Druhý den pak představitelé MŠMT ČR, Národního ústavu odborného vzdělávání, vysokých a středních škol a Krajského úřadu Libereckého kraje. Jejich úkolem je přednést diskusní příspěvek týkající se klíčových témat uměleckoprůmyslových oborů, na jejichž základě bude otevřena diskuse všech zúčastněných.

Mezi klíčová témata patří zejména potřeby, požadavky a nabídky zaměstnavatelů a absolventů, role školy v uspokojování potřeb zaměstnavatelů a absolventů, současná situace uměleckoprůmyslového vzdělávání a jeho financování, vzdělávací programy, vzdělávání na vysokých uměleckoprůmyslových školách, technické vzdělávání a vazba na uměleckoprůmyslové obory a celoživotní vzdělávání v těchto oborech.

 

Bližší informace o akci jsou k dispozici na http://sympozium.kraj-lbc.cz.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588