Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Webové stránky kraje nabízí nový způsob komunikace pro klienty se sluchovým postižením

22. 11. 2023

Klienti se sluchovým postižením, kteří navštíví webové stránky Libereckého kraje, mají možnost nově využít tlačítko Tiché linky. Díky němu se mohou snadno spojit s tlumočníkem českého znakového jazyka či přepisovatelem mluvené češtiny a domluvit si vše, co je potřeba. Nemusí se tedy fyzicky dostavit, což bývá komfortnější a méně stresující.

Více informací o tiché lince zde: Tichá linka - Tlumočení znakového jazyka a přepis (tichalinka.cz)

foto

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419