Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

William Hogarth tvrdí: „Úpadek nezastavíš“

14. 03. 2016

V grafickém kabinetu Oblastní galerie Liberec probíhá nenápadná výstava barokních tisků jednoho z největších anglických umělců své doby Williama Hogartha. Je sice malá rozsahem, ale velká významem. A také hodně zábavná a poučná! V úžasně provedených tiscích se skrývá satira na zhýralý život Londýňanů 18. století, kterou si hbitě můžeme dosadit i na náš aktuální život ve století dvacátém prvním. A nejen tím je tvorba anglického grafika a estéta stále aktuální. O výstavě a díle Williama Hogartha budew tento čtvrtek vyprávět autorka výstavy Eva Bendová z Národní galerie v Praze.

Prostor grafického kabinetu zaplnily grafické listy, většinou mědiryty, které velmi živě vypráví příběhy o životě v Londýně 18. století. Grafiky až karikaturisticky ukazují na hmotný i mravní úpadek společnosti, o čemž svědčí i názvy jednotlivých sérií: Vzestup zpustlíka a Vzestup poběhlice nebo Ulice piva a Ulice ginu. William Hogarth (1697 – 1764) dokázal velmi ostře komentovat společenská tabu a tím velmi provokovat. Na mušku si bral nejen zhýralý život člověka, ale třeba také bující alkoholismus nebo průběh voleb. Markéta Kroupová z Oblastní galerie Liberec komentuje výběr prací na výstavě takto: „Z bohatého Hogarthova díla Eva Bendová vybrala jen střípek, ale i ten krásně dokumentuje principy jeho tvorby. Také se snažila poukázat na skutečnost, že jeho dílo bylo velmi inspirativní a populární a citace jeho grafik se objevují v pracích dalších evropských autorů až do 20. století.“

Vedle dvou komentovaných prohlídek, které se konají tento čtvrtek, je připravena ještě jedna na duben. Tou bude provázet Markéta Kroupová. K výstavě vyšel rovněž katalog, který je v lázních v prodeji: „Katalog k výstavě, rovněž z pera Evy Bendové, poprvé v českém prostředí komplexně zpracovává dílo a život tohoto autora. Z českého pohledu je zajímavé, že grafické listy Williama Hogartha nejsou zastoupeny jen V Národní galerii v Praze, ale i v jiných sbírkotvorných institucí včetně Oblastní galerie Liberec. Bylo tedy příhodné liberecké grafiky zařadit právě do této výstavy a reprodukce do katalogu. Publikace je vizuálně velmi zdařile zpracovaná a zaujme nejen milovníky grafického umění, ale třeba i zájemce o historii Londýna a Británie obecně“, doplňuje Markéta Kroupová.

Výstava je obměněnou reprízou, která se konala na přelomu let 2014 a 2015 v Národní galerii v Praze.

Kromě čtvrtečních prohlídek Hogarthovy výstavy připravuje galerie také nedělní komentovanou prohlídku výstavy Jaroslava Róny. Její začátek je plánován na 15 hodin a provázet bude Markéta Kroupová.

Oblastní galerie Liberec je otevřená denně od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek je vstup zdarma (vstup na komentované prohlídky 20 Kč/osoba). Galerie je příspěvkovou organizací Libereckého kraje.

Foto: Národní galerie v Praze
TZ OGL

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215