Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

YES pro řemesla bude pokračovat

22. 04. 2009
[id:7925|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Součástí, dnes již obecně známé kampaně na podporu odborného vzdělávání TECHyes, je i aktivita zvaná Yes pro řemesla, prostřednictvím tříminutových spotů bourá zažité stereotypy týkající se některých, zejména řemeslných oborů. Liberecký kraj má zájem i nadále tuto aktivitu podporovat a proto Rada Libereckého kraje vyslovila souhlas s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 300.000,- Kč. Finanční prostředky jsou účelově vázány právě na natočení a odvysílání dalších spotů.

 Proč tak činíme? Po technicích totiž bude vysoká poptávka, říká Národní vzdělávací fond pro server TECHYes.info

 

 

„Odborným vzděláváním, tedy i vzděláváním techniků se na úrovni Evropské unie zabývá Evropské centrum pro podporu rozvoje odborného vzdělávání - CEDEFOP. Tato instituce se zabývá i očekávaným vývojem poptávky po absolventech odborných škol. Loni o tom například vydala zajímavou studii Future Skill Needs in Europe.

Její autoři shromáždili ze všech členských zemí EU podle jednotné metodiky řadu statistických údajů o dosavadním vývoji struktury pracovníků různých oborů, profesí a kvalifikačních úrovní a s pomocí expertů z několika renomovaných výzkumných pracovišť (např. britského Výzkumného ústavu zaměstnanosti) a s uplatněním náročných metod (např. cambridgeského ekonometrického modelu) vypracovali prognózu potřeby pracovníků v zemích EU v příštích letech.

 

Trendy zaměstnanosti podle hlavních skupin povolání (EU 25)

 

Pramen: Odhady IER na základě ekonometrického modelu Cammbridge E3ME

 

 

Studie dospěla k několika zajímavým (a zároveň naléhavým) závěrům.

 

Prognózy například ukázaly, že z osmi sledovaných hlavních skupin kvalifikovaných povolání (jedna z nich jsou právě technici) se mají v celé EU nejrychleji zvyšovat právě počty techniků. Tato potřeba vyplývá nejen z nutnosti postupně nahrazovat techniky odcházející do důchodu, ale i z očekávaného rozvoje technických činností v řadě odvětví.

 

Jak známo, technici se vzdělávají jednak na středních a jednak na vysokých školách. Prognózy potvrzují, že nejvíc bude potřeba středoškolsky vzdělaných techniků, tj. absolventů středních odborných škol (průmyslovek) nebo středních odborných učilišť. To je ostatně ovlivněno i tím, že středoškolsky vzdělaných techniků je víc než vysokoškoláků.

 

Z mezinárodního srovnání dále vyplývá, že v České republice je podíl techniků na celkovém počtu zaměstnaných nejvyšší ze všech zemí EU. O něco málo nižší je v Německu, Švédsku a na Slovensku. V období 2006 – 2015 se má u nás podíl techniků na celkové zaměstnanosti zvýšit o více než 17 %, což patří v rámci EU k nadprůměrně rychlému růstu.

 

Strohá čísla a náročné prognózy tedy mluví jasně: technici se budou dobře uplatňovat bez ohledu na existující výkyvy v zaměstnanosti.“

 

Článek bude zveřejněn v nejbližším vydání měsíčníku TECHYes.info.

 

 

V září roku 2007 oficiálně spustil Liberecký kraj kampaň na podporu odborného vzdělávání, která je již obecně známá pod názvem TECHyes. V souvislosti se změnami společenského i hospodářského prostředí dochází k jejímu postupnému doplňování a modernizaci. Cíl ovšem zůstává neměnný – oživit a podpořit odborné vzdělávání tak, aby se podařilo zastavit alarmující úbytek absolventů tradičních oborů a tím i nedostatek kvalifikované pracovní síly. Tento fenomén hrozí v dohledné době přerůst v celospolečenský problém.

 

Nové prvky kampaně TECHyes byly médiím prezentovány na tiskové konferenci uskutečněné 9. dubna tohoto roku. Jedním z nich je i aktivita s názvem „YES pro řemesla“. Jejími hlavními protagonisty jsou Liberecký kraj, Podnikatelská servisní s.r.o. a Regionální vysílání televize Prima (R1 Genus TV). V jejím rámci jsou v moderních firmách natáčeny televizní tříminutové spoty, které jsou následně vysílány v rámci regionálního vysílání televize Prima. Spoty jsou zároveň volně stažitelné na stránkách kampaně TECHyes. Do budoucna se počítá s vytvořením DVD distribuovaného do všech základních škol v Libereckém kraji, kde poslouží jako metodická pomůcka zejména při činnosti výchovných poradců. Jeho uplatnění bude mnohem širší.

 

Dosud realizované spoty:


§          tesař

§          zedník

§          topenář

§          obráběč

§          řidič autobusu

§          provozní zámečník

§          tesař

§          sádrokartonář

§          umělecký kovář

§          kameník


Protože se spoty setkaly s kladným ohlasem u odborné veřejnosti, je zájmem Libereckého kraje v jejich natáčení a vysílání pokračovat. Proto Rada kraje vyslovila souhlas s poskytnutím dotace na natočení dalších spotů. Finální stanovisko k dotaci, jejíž výše činí 300.000,- Kč, bude mít Zastupitelstvo Libereckého kraje, které jí projedná na svém zasedání 26. 5. 2009.  Z této dotace budou natočeny a odvysílány minimálně tři další spoty. Jejich témata budou stanovena na nejbližší schůzce pracovní skupiny pro podporu odborného vzdělávání, která byla vytvořena z iniciativy Bc. Radka Cikla, náměstka hejtmana. Určitě se mezi nimi objeví problematika sklářských profesí, zdravotnických oborů a dalších, která budou vytipována jako nejproblematičtější.


 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302