Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Z Fondu ochrany vod míří za žadateli další peníze. Kraj také vyhlašuje programy na podporu životního prostředí a zemědělství  

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 12. 2023 10:36
  • Životní prostředí

Sdílet článek

Vodovod a kanalizace v Bozkově a Mírové pod Kozákovem, vodojem v Olešnici a kanalizace v Desné. To je výčet projektů, které podpoří Liberecký kraj ze svého Fondu ochrany vod. Krajští radní kromě toho na včerejším jednání vyhlásili další programy na podporu životního prostředí a zemědělství.

„Pokračujeme v poskytování účelových dotací, abychom ochránili vodní zdroje a podpořili udržitelný rozvoj v celém regionu. Na tom pracuje Liberecký kraj systematicky a dlouhodobě. Podporujeme projekty pro zlepšení dodávek vody obyvatelům kraje a zároveň řešíme zkvalitnění vyčištění vody, která od nich míří do přírody. Vyčištění odpadních vod je každý rok důležitější téma, protože klesá vodnost řek,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Přehled příjemců a podpořených projektů z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, o kterých rozhodli na svém včerejším jednání krajští radní:

  1. obec Bozkov – dotace na vodovod, gravitační kanalizaci, výtlak a čerpací šachtu ve výši 1.040.656 korun, což je 50 % z celkových způsobilých výdajů
  2. Vodohospodářské sdružení Turnov (Olešnice) – dotace na rekonstrukci vodojemu Pohoř ve výši 1.289.874,24 korun, což tvoří 23,05 % z celkových způsobilých výdajů
  3. Svazek obcí Mírová pod Kozákovem – peníze na obnovu vodovodu ve výši 1.800.000 korun (42,91 % z celkových způsobilých výdajů)
  4. město Desná – individuální dotace na rozšíření vodohospodářské infrastruktury, vodovodu i kanalizace (na kanalizaci 2.743.820,00 korun – 10 % z celkových způsobilých výdajů, na vodovod 1.860.728,00 korun – též 10 % z celkových způsobilých výdajů)   

Tabulka s přehledem vyhlášených programů v oblasti životního prostředí a zemědělství na včerejším jednání krajské rady:

číslo

název programu

příjem žádostí

předpokládaná alokace (v korunách)

8.1

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

1. 2.–29. 2. 2024

1.400.000

8.2

Podpora ochrany přírody a krajiny

1. 2.–29. 2. 2024

3.000.000

8.3

Podpora včelařství

1. 2.–29. 2. 2024

1.000.000

8.4

Podpora zemědělství a lokální produkce

1. 2.–1. 4. 2024

4.000.000

8.5

Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů

1. 2.–29. 2. 2024

5.000.000

8.6

Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

1. 2.–1. 4. 2024

 15.000.000

C E L K E M

29.400.000

„Opět platí, že žadatelé se budou moci v případě nejasností ohledně podmínek programu či tehdy, když si nebudou vědět rady s vyplňováním formulářů, obrátit na úředníky Libereckého kraje nebo přímo na mě. Rádi jim pomůžeme,“ uzavřel Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky