Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Fondu ochrany vod – Programu vodohospodářských akcí 2022 – poskytl kraj žadatelům prvních bezmála 9 milionů

06. 09. 2022

Rozdělení prvních 8 dotací v celkové výši 8.656.471,51 korun z Programu vodohospodářských akcí roku 2022 z Fondu ochrany vod schválili na dnešním jednání krajští radní. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či vybudování zcela nových vodovodů. Z programu vodohospodářských akcí ještě kraj chystá schválit podporu pro dalších 8 žadatelů. Dohromady činí celková částka na 16 projektů přes 19 milionů korun.

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2022, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

„Další vodohospodářské akce bude kraj financovat z Fondu Turów, který je určen na vybudovaní infrastruktury na Chrastavsku, Hrádecku a Frýdlantsku. Je v něm nyní přesně 861.040.098,72 korun. První žádosti budeme řešit hned v příštím roce. Fond podpoří například chystané projekty, jimiž jsou v oblasti ležící blíže k Hrádecku rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján či stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova,“ dodal hejtman Martin Půta.

Přehled podpořených projektů, které prozatím schválila krajská rada:

příjemce

projekt a jeho parametry

Dotace v max. výši (Kč) / podíl dotace z celkových způsobilých výdajů (%)

Albrechtice v Jizerských horách

 

oprava kanalizačního potrubí – 99 m; šachta – 5 ks

540.237,08 / 47,36 %

Dubnice

 

prodloužení vodovodních řadů I. a II. – 368 m

 

642.072,38 / 50 %

Lučany nad Nisou

 

splašková kanalizace pod Hrachovým kopcem

nové kanalizační řady A a B – 420,5 m; rekonstruovaný kanalizační řad – 18 m

1.579.628 / 50 %

Mníšek

 

prodloužení tlakové kanalizace ul. Lomená, Dětská, Spojovací

tlaková kanalizace Spojovací, Dětská – 100 m; tlaková kanalizace ul. Lomená, Oldřichovská – 175 m

1.087.396,53 / 50 %

Poniklá

 

Rekonstrukce vodovodu,

rekonstrukce vodovodního řadu – 471 m

473.156,52 / 38,42 %

VHS Turnov – Benešov u Semil

 

obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích – 2. etapa, vodovodní řady – 1061,45 m

1.800.000 / 44,46 %

VHS Turnov –Kacanovy

 

prodloužení vodovodu Babina, vodovodní řady – 660 m

1.258.241,08 / 50 %

VHS Turnov –Ohrazenice

 

dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací – II. etapa

vodovodní řady – 524 m

1.275.739,92 / 50 %

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419