Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Liberce do Turnova od Nového roku bez dálniční známky

16. 12. 2015

Při cestě po rychlostní silnici R35 mezi Libercem a Ohrazenicemi nebudou muset mít řidiči od 1. ledna 2016 na svých vozech dálniční známku. Důvodem je vyjmutí ze zpoplatněných úseků kvůli plánovanému zařazení do kategorie silnice I. třídy. Nadále zůstane jeho zpoplatnění mýtným pro nákladní vozidla

„Podle zákona se veškeré stávající rychlostní silnice stanou k 31. prosinci 2015 dálnice II. třídy, což platí také pro zmiňovaný úsek R35 Liberec – Ohrazenice. U něj však ministerstvo dopravy předpokládá, ihned po nabytí účinnosti zákona č. 268/2015 Sb., vydání správního rozhodnutí o změně kategorie. To znamená, že úsek by měl být převeden z kategorie dálnice II. třídy do kategorie silnice I. třídy,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Jan Čáp.

Jednotlivé úseky silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem byly ve čtyřpruhovém uspořádání postaveny v letech 1972 až 2003. Úsporné šířkové uspořádání bez plnohodnotného odstavného pruhu a při návrhové rychlosti 80 km/h neumožňují na většině úseku bezpečný provoz rychlostí 130 km/h. Úsek obsahuje nestandardní prvky, které jsou pro dálnice nepřípustné, a také se na něm nachází celá řada nevhodných připojení účelových komunikací přímo na trasu silnice. Do doby rekonstrukce úseku Jeřmanice – Rádelský Mlýn v roce 2007 byl dokonce úsek Liberec – Rádelský Mlýn provozován jako čtyřpruhová silnice I. třídy s nejvyšší dovolenou rychlostí 90 km/h. Na několika místech je nejvyšší povolená rychlost s ohledem na nevyhovující parametry snížena na tuto hodnotu i v současnosti. „Vzhledem k tomu, že odstranění těchto nedostatků a realizace modernizace silnice v alespoň minimálních parametrech určených pro dálnice není v současné trase technicky možná ani ekonomicky obhajitelná, rozhodlo ministerstvo dopravy o tom, že úsek bude nadále veden jako silnice pro motorová vozidla. Pro ně je obecně určena nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h s tím, že na vyhovujících úsecích bude možné rychlost až o 20 km/h zvýšit,“ říká radní pro dopravu Vladimír Mastník. Změna se dotkne také příslušného silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, kterým bude od nabytí právní moci rozhodnutí o změně kategorie nově Krajský úřad Libereckého kraje.

Krajský úřad Libereckého kraje již s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Policií ČR projednával případné úpravy v dopravním značení. „Výsledkem je, že by rychlost mezi Libercem a Ohrazenicemi zůstala stejná jako doposud, kromě úseku z Hodkovic nad Mohelkou do Jeřmanic, kde by byla nejvyšší dovolená rychlost stanovena na 110 km/hod,“ říká Jan Čáp s tím, že krajský úřad současně řeší zařazení směrově rozdělených úseků silnic I. třídy, tj. Liberec - Bílý  Kostel – Hrádek nad Nisou a Liberec - Liberec, Kunratice do kategorie silnic pro motorová vozidla.

Ředitelství silnic a dálnic ČR po vyhotovení projektové dokumentace na změnu dopravního značení požádá o změnu místní úpravy a zařazení těchto úseků pozemních komunikací mezi silnice pro motorová vozidla. Projednání žádosti a osazení nového dopravního značení se předpokládá v polovině roku 2016. Na místech, kde to dovoluje dopravně technický stav, se počítá se zvýšením rychlosti na 110 km/hod. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624