Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Začal německo-český projekt „Společně pro zachování podstávkových domů – zvýšení povědomí a informovanosti“

07. 07. 2010

Ve čtvrtek 1.7.2010 se zástupci Libereckého kraje v čele s RNDr. Vítem Příkaským, náměstkem hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova (ČSSD), zúčastnili zahájení společného projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – zvýšení povědomí a informovanosti“.

Projekt byl v květnu tohoto roku schválen k financování v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

„Podstatnou částí projektu bude vzorová rekonstrukce podstávkového domu v německém Hirschfelde. Jako symbolické zahájení projektu bylo položení základního kamene v tomto domě a zároveň vložení vzkazu budoucím generacím. Hlavním partnerem tohoto projektu je Landkreis Gorlitz a jeho realizační partneři jsou Liberecký kraj a svaz Pilgerhäusl e. v.,“ přibližuje Vít Příkaský (ČSSD)

Předpokládá se, že zrekonstruovaný Poutní domek v Hirschfeldu se stane od roku 2013 ubytovnou, ale hlavně bude sloužit jako příklad pro ekologickou sanaci podsdtávkových domů, a také vzorem šetrného zacházení s těmito kulturními hodnotami česko-německého příhraničí.

Podstávkový dům, který má původ někdy okolo roku 1500 a již skoro 20 let je prázdný, udržel svoji podobu od 18. století. Úmyslem všech projektových partnerů je, že tento dům se také stane místem setkávání za účelem konzultací, jakým způsobem postupovat při sanaci těchto domů a také rozšíření těchto postupů pomocí publikace obsahující příklady dobré praxe a ideální postupy při zachraňování podstávek. Za tímto účelem také vznikne expertní skupina na dobrovolné bázi, kde se předpokládá setkávání nadšenců a odborníků, kteří mají co říct k této problematice a mohou tak napomoci podělit se o dobré nápady.

„Projekt je na samém začátku a bude realizován až do roku 2013. Snahou Libereckého kraje stejně jako německých partnerů bude co nejvíce medializovat a ještě více zpopularizovat tento kulturní fenomén,“ dodává Příkaský (ČSSD).

„Čestní pomocníci  z Hirschfelde předeslali, že chtějí dobrovolně odpracovat 3.000 hodin. Také aktivní spolky v krajině podstávkových domů a nadace Umgebindehaus, saský spolek pro způsob lidového stavitelství a odborný okruh Umgebindehaus se chtějí na tomto projektu podílet. Liberecký kraj chce přestavbu využít zvláště za účelem odborné výměny zkušeností," upozornila Jeannette Gosteli, vedoucí kanceláře Umgebindeland, na velkou ochotu mnoha lidí, kteří se podílejí na společném díle. Poutní domek ukáže, jak může být odborně zachována historická budova.  

Ve stavební fázi do roku 2013 se budou konat v poutním domku pravidelné prohlídky a semináře. Jako budoucí ubytovna poutníků leží tato stavba přímo u Žitavské Jakubské cesty. Tato uzavřela 2006 mezeru v síti Jakubských cest mezi Görlitz a Prahou. Kdo se zajímá o stavbu podstávkových domů, ten bude moci poznat příkladná sanační řešení u domu a v domě. Jako místo setkávání a budování společenství se poutní domek otevře především  obyvatelům  zájmového území města.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624