Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Žáci Libereckého kraje prokázali své výborné vědomosti

15. 12. 2004
[id:2427|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Ministerstvo školství zveřejnilo v prosinci výsledky výzkumu Učení pro život, OECD PISA 2003. Výzkum PISA je jednou z řady aktivit Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a školství. V České republice se do výzkumu  přihlásilo 260 škol základních, speciálních, gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť, celkem se jednalo o 9 919 žáků. Pozoruhodných výsledků za Českou republiku v tomto výzkumu dosáhli žáci Libereckého kraje. Ve všech oblastech výzkumu vykázali dobré výsledky, např. v matematických znalostech, v přírodních vědách a v řešení problémů obsadili žáci z našeho kraje prvenství. Ve všech krajích dosáhli žáci nejhoršího průměrného výsledků v oblasti čtenářské gramotnosti, pouze průměrný výsledek Libereckého kraje a Prahy je vyšší než průměr zemí OECD.

Je to dobrý výsledek pro Českou republiku a výborný výsledek pro Liberecký kraj. Na výchovný a vzdělávací proces působí ve společnosti mnoho vlivů, proto bych rád poděkoval za tento výsledek všem pedagogickým pracovníkům, rodičům a především našim žákům za jejich přístup ke vzdělávání. Investice do vzdělávání je dobrou investicí do budoucna a mojí snahou a povinností je vzdělání v našem kraji podporovat“, řekl náměstek hejtmana zodpovědný za resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Petr Doležal.

V současné době je výzkum PISA celosvětově největším mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání. Hlavním záměrem bylo zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Dále by měl poskytovat tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích důležité informace o výstupech jejich školských systémů a přinášet podklady pro jejich rozhodování. Výzkum vychází z toho, že škola by měla v prvé řadě připravit žáky pro život – život pracovní, osobní a občanský.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320