Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Žáci pojedou na veletrh dětské knihy krajem dotovanou dopravou

Mgr. Langer Jiří

  • 04. 02. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:7466|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Ačkoli Liberecký kraj již není členem sdružení, vnímá význam této akce, nepochybuje o jejím přínosu, a hodlá umožnit žákům mimolibereckých škol a školských zařízení zúčastnit  se Veletrhu dětské knihy díky dotaci na dopravu. Stejně jako v minulém roce rozhodla Rada LK o uvolnění 200 000 Kč por tento účel.

Jedná se o akci výjimečného charakteru a poskytnutím dotace zajistíme její dostupnost i žákům mimolibereckých základních a mateřských škol a školských zařízení. Libereckým krajem byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč, které budou poskytnuty jednotlivým školám formou dotací účelově vázaných na uhrazení části nákladů spojených s dopravou dětí na tento veletrh,“ uvedla náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová sa tím, že ze zkušeností z minulých ročníků je vhodné omezit výši dotace pro jednotlivé školy a školská zařízení na 10.000,- Kč.

Sedmý ročník Veletrhu dětské knihy se uskuteční od 26. března do 28. března 2009 na libereckém Výstavišti v Masarykově ulici. Mottem letošního ročníku je „Úspěšní čtou“, s podtématy „Svět Julese Verna“ a „Příběhy všedního dne Františka Nepila“.

V průběhu tří dnů konání návštěvníci zhlédnou expozice významných českých vydavatelství, nakladatelství a distributorů literatury pro děti a mládež či učebnic, případně budou moci knihy zakoupit. V bohatém doprovodném programu nechybí divadelní představení či hudební vystoupení. Účast na veletrhu přislíbil Ondřej Neff.

Podpora čtenářství, jež si klade Veletrh dětské knihy za cíl, je součástí několika strategických dokumentů (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008). Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových kompetencí a vede k rozvoji kritického myšlení, porozumění a interpretaci čteného textu.

V roce 2008 za stejnou částku dopravil Liberecký kraj  na Veletrh dětské knihy 2008. 2650 dětí - 58 autobusů z 35 škol a školských zařízení.

Liberecký kraj byl v roce 2002 jedním ze zakládajících subjektů sdružení právnických osob Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci. Úkolem tohoto sdružení je pořádání Veletrhů dětské knihy v Liberci. Zakládajícími členy sdružení byli: Statutární město Liberec, Liberecký kraj, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Technická univerzita Liberec a Liberecké výstavní trhy, a.s. Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 24. 4. 2007 přijalo usnesení, kterým rozhodlo o ukončení členství Libereckého kraje ve Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky