Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Začíná soutěž o nejlepšího starostu roku

03. 06. 2009
[id:8190|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro obec?

Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí starosty/starostky a občanů ?

Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat?

 

Pak svého starostu/starostku přihlaste do soutěže Poštovní spořitelna STAROSTA ROKU, jejíž první ročník právě nyní vyhlašuje Nadace VIA a Poštovní spořitelna s mediální podporou Deníku vydavatelství Vltava-Labe-Press.    

 

 

Poštovní spořitelna Starosta roku

 

Uzávěrka pro příjem nominací: 3. září 2009

(platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace VIA)

 

Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané. Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.

 

 JAK NOMINOVAT SVÉHO STAROSTU ČI STAROSTKU DO SOUTĚŽE?

Nominaci (přihlášku do soutěže) může vyplnit a zaslat osoba starší 18 let. Vyplněnou přihlášku musí podepsat nejméně 20 osob trvale nebo přechodně žijících v dané obci a přihláška musí být odeslána nebo osobně doručena do Nadace VIA nejpozději do 3. září 2009 (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce).

 

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Nominace posoudí odborná hodnotící komise, která na základě bodového hodnocení vybere                  5 kandidátů postupujících do 2. kola. Ve 2. kole členové komise navštíví všech 5 kandidátů, aby se na místě seznámili s jejich prací a s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu/starostku, který získá titul Starosta roku a pro svou obec finanční prémii ve výši 100 000 Kč.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE

vyhlášení soutěže

29. května 2009

uzávěrka pro příjem nominací

3. září 2009

hodnocení nominací odbornou hodnotící komisí

do 1. října 2009

návštěva 5 finalistů

12. až 23. října 2009

výběr vítěze hodnotící komisí

první týden listopadu

vyhlášení vítěze a slavnostní předání cen

druhá polovina listopadu

 

CO BY MĚL SPLŇOVAT  IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA CENU STAROSTA ROKU

 • Musí být v době nominace ve funkci starosty obce do 2 000 obyvatel, přičemž nezáleží na tom, jak dlouho tuto funkci zastává.
 • Měl by se starat o ekonomický, kulturní a společenský rozvoj obce (a tedy by měl být schopen získávat pro obec peníze a podporovat její kulturní a společenský život).
 • Měl by vycházet vstříc zájmům místních spolků a občanů.
 • Měl by se snažit o trvale udržitelný rozvoj obce (měl by strategicky plánovat rozvoj obce v souladu s kapacitou infrastruktury a životním prostředím).
 • Měl by komunikovat s občany, zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech a podrobně informovat o rozhodnutích zastupitelstva.
 • Měl by se starat o potřeby občanů (např. dopravní spojení, dostupnost zdravotní péče a školy).
 • Měl by svou práci v úřadu vykonávat tak, aby se lidem v obci dobře žilo, nestěhovali se pryč, a aby si svého starosty/své starostky vážili.

 

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ PŘIHLÁŠKY ZE SOUTĚŽE

 • nedodržení podmínek soutěže
 • nedostatečně vyplněná přihláška
 • chybějící podpisy

 

BLIŽŠÍ INFORMACE

 • Přihlášku si můžete stáhnout na www.nadacevia.cz a na www.postovnisporitelna.cz. Pokud budete chtít poradit s vyplněním přihlášky, kontaktujte manažerku projektu Kateřinu Bláhovou z Nadace VIA.
 • Kontakt: Kateřina Bláhová, katerina.blahova@nadacevia.cz, 233 113 370, 732 405 492, nebo osobně po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302