Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Začíná výtvarná soutěž „O pohár hejtmana Libereckého kraje“

17. 09. 2009
[id:8747|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj v letošním roce vyhlašuje již šestý ročník výtvarné soutěže s tématikou BESIP
 „O pohár Hejtmana Libereckého kraje“. Tato soutěž bude probíhat od října do konce listopadu 2009, a to ve třech kategoriích:

        první stupeň základní školy,

        druhý stupeň základní školy,

        mateřské školy.

Akce je pořádána na základě činností stanovených dokumentem „Koncepce BESIP v Libereckém kraji“, který byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje.

„V loňském roce bylo do soutěže zasláno 485 výtvarných prací na téma „Bezpečně ve městě„“.

V letošním roce bylo vybráno téma Co mě ochrání v silničním provozu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

„Liberecký kraj vyhlašuje již šestý ročník výtvarné soutěže „O pohár hejtmana Libereckého kraje“. Registrujeme, že soutěž tohoto typu se setkává každý rok s velkým ohlasem. Spojení soutěže s poučením o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se ukazuje jako vhodná forma prevence“ uvádí pan Martin Sepp, náměstek hejtmana LK.

Práce mohou děti zaslat na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, případně je mohou odevzdat na dětských dopravních hřištích v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Košťálově, Liberci nebo Turnově.

 

Podrobnosti k soutěži lze najít na www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz, www.kraj-lbc.cz, v informačním letáku, který je možné získat přímo v budově Libereckého kraje, a dále na dětských dopravních hřištích.

Vítězové letošního ročníku budou vyhodnoceni komisí složenou z osob působících v oblasti dopravy, dopravní výchovy a z oblasti výtvarné, a to na začátku prosince. V druhé polovině prosince jim budou předány z rukou Hejtmana LK ceny, společně s upomínkovými předměty pro rodiče a učitele dopravní výchovy vítězů.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302