Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Začne zasedání Společné rady svazku měst Malý trojúhelník

Začne zasedání Společné rady svazku měst Malý trojúhelník

[31749|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/hradek_be6e87dee0.jpg]

05. 05. 2009
[id:7989|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na radnici v Hrádku nad Nisou se ve středu  6.5. 2009 od 16.00  uskuteční již 11. zasedání Společné rady Svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau.  Společné rady se zúčastní zástupci měst Malého trojúhelníku: Martin Půta - starosta Hrádku nad Nisou a současný prezident Svazku měst Malý trojúhelník, Andrzej Grzmilewitz  - starosta Bogatynie, Arndt Voigt - primátor města Zittau. Dále představitelé politické a hospodářské sféry a členové jednotlivých projektových skupin.(První zasedání společné rady se uskutečnilo v listopadu 2001).

Společná rada se bude hodnotit práci i cíle do budoucna jednotlivých projektových skupin Svazku měst. Záběr činnosti pracovních skupin je opravdu široký, zahrnuje oblast kultury, školství, informací, průmyslu, dopravy, společného života i bezpečnosti. Členové společné rady budou informování o aktuálním stavu realizace patnácti společných projektů, které byly na minulém zasedání stanoveny jako prioritní pro rozvoj regionu Trojzemí a vznikly na základě Společného plánu rozvoje svazku měst.

Zástupci měst ze všech tří zemí budou mít možnost seznámit se s výsledky studie proveditelnosti „ Oblast muzeí regionu Trojzemí, která byla základem pro společný projekt měst Hrádek a Zittau jehož obsahem je mimo jiné i tvorba konceptu muzejních prostor v multifunkčním centru na náměstí v Hrádku nad Nisou.

Svazek měst zaznamenal v minulém roce i několik úspěchů při získávání finančních prostředků z EU – z česko-polského programu Cíl 3 se podařilo získat finanční prostředky právě na stavební úpravy připravovaného multifunkčního centra Trojzemí, ze stejného programu byla podpořena i rekonstrukce silnic na území měst Hrádek nad Nisou a Bogatynia. Z fondu malých projektů v rámci česko -  polské spolupráce byla podpořena spolupráce spolků a sdružení a v tomto roce bychom chtěli na tento projekt navázat a zapojit do spolupráce přes hranice zemí a měst další spolky a obyvatele. Z česko – saského programu Cíl 3 byl podpořen projekt Společného sekretariátu Svazku měst, který bude koordinovat spolupráci pracovních skupin a připravovat společné projekty. S nedočkavostí čekáme na výsledky hodnocení projektu podaného do téhož programu pod názvem „Vzpomínky na společnou budoucnost“, který by měl podnítit nejen vznik nové mezinárodní projektové skupiny „ dějiny regionu Trojzemí“, ale především poukázat na historické události regionu z úhlu pohledu všech tří národů zde žijících.

Množství lidí, které se v sobotu 25. dubna zúčastnilo lidové slavnosti na Bodu Trojzemí, jenom potvrdilo potřebu mostu spojující symbolicky naše tři země i města. Je hotova studie proveditelnosti, byla podána žádost na tvorbu podkladů pro získání stavebního povolení, na jehož základě bude možno zažádat o finanční prostředky na jeho výstavbu. Každý kdo ví, jak zdlouhavý je tento proces získávání těchto podkladů znásobí si je třemi (most bude stát ve třech zemích) a připočte k tomu ještě povolení související se stavbou na hranici tří zemí a ještě k tonu v záplavové oblasti jistě alespoň trochu porozumí tomuto procesu, který ani pro nás není tak rychlý, jak bychom si přáli.

Na závěr zasedání převezme město Bogatynia patronaci a vedení Svazku měst Malý trojúhelník na příští rok a letošní prezident svazku, starosta města Hrádek nad Nisou předá prezidentskou funkci a povinnosti s tímto spojené Andrzeji Grzmilewiczovi, starostovi města Bogatynia. Pod jeho vedením by měla probíhat další příprava a realizace společných projektů, tak jak je naplánovala Společná rada, kterou tvoří radní ze všech tří měst svazku. Polská Bogatynia také zve obyvatele regionu na Slavnosti Trojzemí, které se uskuteční v září tohoto roku.

Spolupráce našich měst, jejich obyvatel i spolků zde pracujících běží již mnoho let. Bylo odstraněno mnoho překážek, hranice, tak jak jsme je zažívali před několika roky, již neexistují, přesto je třeba vytrvale na této spolupráci pracovat, zdaleka není samozřejmostí a vyžaduješ úsilí a čas mnoha lidí, kterým není lhostejný rozvoj regionu, ve kterém žijí.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302