Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zahájení provozu na trati Kořenov – Szklarska Poreba Górna není jisté

01. 07. 2010

Provoz železniční dopravy Kořenov – Szklarska Poreba Górna, který měl být zítra obnoven prezentační jízdou pozvaných hostí není zatím jistý. Náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Martin Sepp k tomuto vydává toto tiskové prohlášení:

„V sobotu 3. 7. 2010 měl být po 65 letech obnoven pravidelný provoz osobních vlaků na trati Kořenov – Szklarska Poreba Górna. Tento akt, který je netrpělivě očekáván  veřejností na obou stranách hranice, ale bude bohužel pozdržen. Polské straně se dosud nepodařilo vyřešit všechny legislativní a technické záležitosti ohledně obnovení provozu na této trati. Zítra, v pátek 2. 7. 2010, by měla proběhnout slavnostní prezentační jízda pro pozvané hosty. Protože po této jízdě nebude následovat obnovení pravidelného provozu pro cestující veřejnost a termín jeho obnovení není zřejmý, rozhodl jsem se, že se dané prezentační jízdy nezúčastním. Cílem zprovoznění této tratě bylo nabídnout veřejnosti možnost cestovat v turisticky atraktivní lokalitě mezi dvěma státy. Dále pomoc místním podnikatelům tím, že dojde k nárůstu počtu turistů, a tím k oživení celého regionu. Prezentační jízda pro mě není splněním cílu této akce a vnímám ji v případě, že nebude zahájen řádný provoz pro občany, jako bezpředmětnou.

Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu dopravy

Obnovu železniční tratě Szklarska Poreba Górna – Harrachov podpořila částkou 4,3 mil. Eur Evropská unie z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Práce na obnově byly zahájeny 8. 5. 2009 a dokončeny v červnu 2010. Délka trati je cca. 16 km.

Pravidelný provoz by měl čítat 4 páry osobních vlaků jedoucí v pracovní dny a 5 párů vlaků o víkendech v trase Kořenov – Szklarska Poreba Górna a zpět. V koncových stanicích budou zajištěny přípoje na pravidelné vlaky do Liberce a Jelení Hory. Dopravu vlaků na trati Kořenov – Szklarska Poreba Górna budou zajišťovat dopravci Viamont (český úsek)  a Przewozy regionalne (polský úsek). Objednatelem vlaků na českém úseku je Liberecký kraj, který bude dopravci hradit kompenzaci za zabezpečení výše uvedených výkonů v částce cca. 2 mil. Kč v roce 2010.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624