Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zahájení provozu Základních registrů veřejné správy

11. 07. 2012

Dne 1.7. 2012 byl zahájen provoz „Základních registrů veřejné správy“. Od tohoto data musí všechny úřady a další veřejné instituce v České republice ke své činnosti používat státem garantované údaje z centrálních registrů. Nebudou už tedy např. údaj o trvalém pobytu osob vést jednotlivé instituce ve své vlastní databázi, ale budou údaje získávat na základě povoleného přístupu z registru centrálního. Na druhé straně mají „orgány veřejné moci“ povinnost do centrálních registrů údaje zapisovat. V praxi to znamená například i to, že pokud občan změní svou adresu, budou o této změně automaticky vědět všechny další úřady, v okamžiku, kdy budou adresu potřebovat. Pokud bude občan souhlasit, je dokonce možné, že o této změně se dozví i další instituce. Například jeho zdravotní pojišťovna, banka, dodavatel elektřiny, plynu atd.

Každá změna přináší i jisté počáteční problémy. Byly způsobeny především technickými nedostatky v software a také zatím nedokonalým technickým a organizačním řešením způsobu, jak mohou úředníci obecních a městských, ale také krajských úřadů do registrů vstupovat a údaje potřebné pro svou práci získávat.

„Krajský úřad Libereckého kraje na zvládnutí spuštění „Základních registrů veřejné správy“ intenzivně pracoval už od počátku roku. Mimo jiné zorganizoval porady pro starosty a tajemníky obcí kraje a také semináře na kterých se podařilo zajistit účast pracovníků ministerstva vnitra, kteří mají „registry“ a jejich fungování na starosti. Dále určil konkrétní pracovníky úřadu, kteří poskytují obcím metodickou pomoc jak v oblasti technického fungování systému, tak v oblasti právní a také organizační,“ řekl ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík s tím, že krajský úřad má tak jako i v jiných oblastech veřejné správy prostě zájem, aby registry fungovaly nejen na krajském úřadě, ale i na všech 215 obcích Libereckého kraje.

V rámci úřadu učinil ředitel úřadu další organizační opatření: stanovil postup, jak bude úřad zajišťovat své povinnosti v souvislosti s registry v přechodném období než budou „registry“ fungovat podle představ ministerstva vnitra. Data ze základních registrů čerpat třemi způsoby:

1.      prostřednictvím zaregistrovaného vlastního agendového informačního systému

2.      prostřednictvím služeb CzechPointu

3.      a prostřednictvím datových schránek.

Z těchto tří možných způsobů využívá krajský úřad od 2.7. služeb CzechPointu. 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624