Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zákon navržený Libereckým krajem opět na programu Poslanecké sněmovny ČR

23. 11. 2005
[id:3361|autor:Markgrafová Eva Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:739 541 592|aktualizace:]

Na programu 51. schůze Poslanecké sněmovny ČR, která byla zahájena v úterý 22. listopadu, ve 14 hodin, je opět návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a provádějí se některá opatření v soudnictví. První čtení výše zmíněného návrhu je na této schůzi zařazeno jako 83. bod programu (sněmovní tisk 1017). Hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana jakožto předkladatele legislativní úpravy o tom informoval vedoucí kanceláře dolní komory Parlamentu ČR.

„Doufám, že se námi navrženou legislativní úpravou, kterou  považuji za zásadní krok ve vztahu ke zrovnoprávnění všech krajů, bude protentokrát poslanecká sněmovna skutečně zabývat a náš návrh nebude odložen stejně jako na předchozí schůzi, kdy se nedostal na projednávání,“ poznamenal  hejtman Petr Skokan. Zároveň  připomněl, že návrh Libereckého kraje stanovuje podmínky pro postupný vznik krajských soudů v šestici krajích, kde doposud tyto instituce postrádají. Kromě Libereckého kraje to jsou kraje Karlovarský,  Pardubický, Kraj Vysočina, Olomoucký a Zlínský. Dále už pak návrh legislativní úpravy řeší vznik samotného Krajského soudu v Liberci, do jehož obvodu by spadaly okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.

 „Znova opakuji, že s napětím očekáváme, jaký postoj k dané problematice zaujme sněmovna, neboť  vládní stanovisko je  naopak známé,“ zdůraznil hejtman a v dané souvislosti připomněl vládní návrh zákona o územně správním členění státu, který by se měl na této schůzi rovněž projednávat. „Tento návrh naopak předpokládá, že pro  potřeby výkonu státní moci dojde k uzákonění členění České republiky pouze do osmi oblastí vymezených správními obvody samostatných krajů, což především v oblasti působnosti soudců, policie a státních zastupitelstev neznamená nic jiného než zakonzervování současného stavu, kdy šest krajů postrádá nejenom krajský soud ale i další krajské instituce pověřené výkonem státní moci.“ Uzákonění právě této varianty proto hejtman Petr Skokan považuje za nepřijatelné řešení, na které již delší dobu doplácí  veřejnost žijící v Libereckém kraji.

Markgrafová Eva Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327
Mobil: 739 541 592