Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zákon navržený Libereckým krajem se bude projednávat v Poslanecké sněmovně ČR

10. 10. 2005
[id:3219|autor:Markgrafová Eva Mgr.|email:eva.markgrafova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 327|mobil:724 260 800|aktualizace:]

Na programu 48. schůze Poslanecké sněmovny ČR, která bude zahájena v úterý 11. října ve 14 hodin, je rovněž  návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a provádějí se některá opatření v soudnictví. První čtení výše zmíněného návrhu je zařazeno  jako 139. bod programu (sněmovní tisk 1017) a  hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana o tom informoval vedoucí kanceláře dolní komory Parlamentu ČR, jakožto předkladatele legislativní úpravy.

Předpokládám, že se jednání na půdě sněmovny  osobně zúčastním, neboť námi navrženou legislativní úpravu  považuji za zásadní krok ve vztahu ke zrovnoprávnění všech krajů,“ zkonstatoval hejtman. Zároveň  připomněl, že návrh Libereckého kraje stanovuje podmínky pro postupný vznik krajských soudů v šestici krajích, kde doposud tyto instituce postrádají. Kromě Libereckého kraje to jsou kraje Karlovarský,  Pardubický, Kraj Vysočina, Olomoucký a Zlínský. Dále už pak návrh legislativní úpravy řeší vznik samotného Krajského soudu v Liberci, do jehož obvodu by spadaly okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.

 S napětím nyní očekáváme, jaký postoj k dané problematice zaujme sněmovna.“ Stanovisko vlády je podle hejtmana Petra Skokana naopak známé a to vzhledem k jejímu nedávnému návrhu zákona o územně správním členění státu. Ten totiž  předpokládá uzákonění rozčlenění České republiky pouze do osmi oblastí vymezených správními obvody samostatných krajů  pro potřeby výkonu státní moci. Zejména v oblasti působnosti soudců, policie a státních zastupitelstev, což neznamená nic jiného než zakonzervování současného stavu, kdy šest krajů postrádá nejenom krajský soud ale i další krajské instituce pověřené výkonem státní moci. Z vyjádření hejtmana Petra Skokana vyplývá, že však toto členění považuje za nepřípustné. „Z praktických zkušeností Libereckého kraje je zřejmé, že přináší řadu komplikací především veřejnosti. Navíc se domníváme, že podobné členění je protiústavní. Ústava ČR kromě obcí a krajů žádnou další územní jednotku neudává,“ uzavírá hejtman Skokan. 

Markgrafová Eva Mgr.
eva.markgrafova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 327
Mobil: 724 260 800