Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zaměstnávají znevýhodněné a pomáhají regionu. Sociální podniky se představily zástupcům kraje

27. 07. 2021

Zakladatelky a zakladatelé sociálních podniků se sešli v Jizerské Levandulovně v Raspenavě se zástupci Libereckého kraje, aby společně prodiskutovali význam a podporu sociální ekonomiky v regionu. Setkání u kulatého stolu pořádala Tematická síť pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR) spolu s krajským resortem sociálních věcí.

Sociální podniky již nejsou jen zaměstnavateli zdravotně a jinak znevýhodněných osob, ale na základě principů, na kterých jsou založeny, mají další významné přesahy. „Jsou důležité pro životní prostředí a dobrý život ve městech i na venkově. Svými aktivitami se totiž zasazují o rozvoj místa, kde působí a mají pozitivní vliv na vzkvétání lokální ekonomiky a vytváření možností smysluplné práce v tomto místě,“ uvedla Markéta Vinkelhoferová z TESSEA ČR, která kulatý stůl moderovala.

V kraji začali cesty sociálního podnikání před lety vyšlapávat Radek a Lenka Dražilovi z družstva Texman, které nedaleko Liberce provozuje textilní manufakturu a navazuje tak na řemeslnou tradici v regionu. Na setkání v raspenavské organizaci se také prezentovala Magdaléna Špeldová z Mýdlárny Koukol z Volfartic u České Lípy; přiblížila, jak se udržitelným způsobem firma stará o mnoho hektarů podhorských luk, ze kterých získává byliny pro svá přírodní mýdla.

Jana Rosenbaumová z Farmy Lukava a Centra Konipas v Jindřichovicích pod Smrkem doplnila, jak je důležité rozvíjet ekologické způsoby hospodaření a podporovat regionální produkci potravin. Adéla Heindorferová, která akci hostila na svém rozkvetlém levandulovém poli, zase dříve působila v nedalekém Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje.

„Sociálním podnikům je třeba vyslovit za jejich dlouhodobou práci uznání. Shodli jsme se, že je potřeba nastavit podmínky pro jejich systémovou a dlouhodobou regionální podporu,“ prohlásil Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí. „Problematikou sociálního podnikání se bude zabývat Výbor sociálních věcí zastupitelstva Libereckého kraje na svém jednání letos v září.“

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324