Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zasedání Rady Sdružení obcí LK se uskutečnilo tentokrát ve Frýdlantě

20. 02. 2009
[id:7562|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V sídle Městského úřadu ve Frýdlantu se 19. února díky pozvání starosty města Dana Ramzera konalo 1. zasedání Rady Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) v letošním roce.

Po přivítání účastníků předseda Rady SOLK, starosta Hrádku n. N. a krajský zastupitel Martin Půta zahájil projednávání programu kontrolou usnesení. V něm mimo jiné Tomáš Ploc, starosta Harrachova, informoval o změnách v zónaci Krkonošského národního parku, které jsou v souladu s požadavky obcí a měst na území KRNAPu.

„Řešíme také problematiku podpory De minimis uplatňované Libereckým krajem ve smlouvách s obcemi. Žadatelé jsou v současnosti informováni Libereckým krajem. Přístup je individuální a SOLK bude žádat stanovení přesných pravidel pro uplatnění veřejné podpory,“ uvedl předseda SOLK.

Ředitel Kanceláře SOLK Jaroslav Hanzlíček poté předložil návrh stanoviska SOLK k věcnému návrhu herního zákona, který by z povolovacího procesu odstavil obce a vybírané poplatky by byly pouze příjmem státního rozpočtu. Po předchozím projednání s obcemi a městy Libereckého kraje, s legislativním oddělením LK a legislativně – právním oddělením Svazu měst a obcí ČR Rada SOLK schválila usnesením navržené stanovisko, které požaduje připravovat nadále nový herní zákon pouze dle varianty C návrhu věcného záměru herního zákona. Zároveň požaduje ponechání současného stavu ve výběru poplatků ze sázkových a jiných podobných her.

V následujícím bodě programu se Rada SOLK zabývala na základě návrhu člena Rady SOLK Jiřího Voseckého, starosty obce Okrouhlá, a dalších starostek a starostů otázkou vzniku problémů s likvidací separovaného odpadu a druhotných sběrných surovin v souvislostech s ekonomickým vývojem. Rada SOLK se bude uvedenou problematikou zabývat nadále, nechá si vypracovat analýzu nákladů a výnosů firem zajišťujících likvidaci separovaného odpadu a druhotných sběrných surovin na území LK.

Jindřich Mareš, starosta města Nový Bor, předloží stanovisko firmy EKO - KOM a Rada SOLK pozve k projednání situace odpovědného člena rady Libereckého kraje.

Dále se Rada SOLK zabývala např. informacemi o aktuálním postupu přípravy projektu SOLK Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji, přídělem do Sociálního fondu, vývojem rozpočtu SOLK.

Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře, informoval o neohlášené změně servisní organizace, zajišťující údržbu sirén, které Hasičský záchranný sbor  LK podle něj nepředal materiály ani pověření k provádění údržby.

Jan Farský, starosta města Semily, navrhl na příštím zasedání Rady SOLK projednat důsledky nebo možná řešení tzv. „chodníkového“ zákona, dnes schváleného v Poslanecké sněmovně P ČR.

Dan Ramzer, starosta města Frýdlant, informoval přítomné o problematice postupu na povolení zkušebního celoročního provozu tzv. Soušské silnice.

Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK, podal informace k postupu ve věci pasportizace veřejného osvětlení v obcích a městech LK, o metodických pokynech pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a další související informace. Metodické pokyny budou umístěny na webových stránkách sdružení. atd.

Předseda SOLK Martin Půta také předložil členům Rady SOLK k diskusi  kontroverzní novinový článek k údajné  neexistenci koncepce rozvoje cestovního ruchu v LK (.M.Vajner MF DNES).

„Chceme pozvat na následující zasedání statutární náměstkyni hejtmana  Lidie Vajnerovou, do jejíž kompetence uvedená oblast spadá,“ řekl Martin Půta, který na závěr .pozval členy Rady SOLK na příští zasedání, které se uskuteční 19. dubna 2009 v Jilemnici.

                                                                         Jaroslav Hanzlíček

                                                                       ředitel Kanceláře SOLK

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302