Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zástupce Libereckého kraje vystoupil na Evropském summitu měst a regionů v Bukurešti

15. 03. 2019

Na setkání v Bukurešti, které se konalo 14. a 15. března vystoupil zástupce Libereckého kraje Ing. Pavel Branda Ph.D. Summitu se zúčastnilo přes 500 politiků z evropské, národní a místní úrovně, kteří řešili přijetí unijního nařízení o podpoře přeshraniční spolupráce.

Společně s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu se Branda zúčastnil debaty na téma územní soudržnost a sbližování obyvatel Evropské unie (EU). Z pozice místopředsedy Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) představil pohled na předložená nařízení týkající se budoucí podpory přeshraniční spolupráce. Zdůraznil téměř třicetiletý přínos projektu Interregu a to, jakých bylo dosaženo výsledků i přes relativně malý rozpočet. Ve vztahu ke sbližování obyvatel EU uvedl, že “nikde není tato potřeba větší než v příhraničních regionech a nic tomu nepomáhá lépe než malé přeshraniční people-to-people projekty".

“Poslední tři roky jsme usilovali o to, aby se tyto projekty staly známými i v Bruselu a aby byly zakotveny v nařízení, což se nám poprvé podařilo,” upozornil Branda na aktivitu AEBR i na své stanovisko, které za Evropský výbor regionů vypracoval a v Bruselu prosazoval.

Přivítal rovněž to, že se Komise zaměřuje nejen na finanční podporu (Interreg) ale i na analýzu stávajících překážek bránících rozvoji spolupráce a jejich odstraňování. AEBR např. nyní spolupracuje s Evropskou komisí na iniciativě tzv. B-solutions, tedy na pilotních projektech zaměřených právě na identifikaci a odstraňování takovýchto překážek.

Ing. Pavel Branda PhD. je místostarosta Rádla a člen Evropského výboru regionů. Liberecký kraj dlouhodobě zastupuje v Bruselu, působí také v Euroregionu Nisa, který se zabývá třístrannou zahraniční spoluprací.

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549