Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zástupci Libereckého kraje zahájili dialog s rodiči hendikepovaných dětí o rozšíření vhodných sociálních služeb

09. 05. 2023

Společnou návštěvu hejtmana Martina Půty a jeho náměstka pro resort sociálních věcí Petra Tulpy s rodičovskou iniciativou Z hnizda hostilo Centrum denních služeb v Jablonci nad Nisou. Rodiče dospívajících dětí s mentálním a kombinovaným postižením upozorňují na problémy s kapacitou a kvalitou sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.   

„Je užitečné vyposlechnout si klienty, kteří sociální sužby využívají, právě proto, abychom ten systém nastavovali podle jejich potřeb, a ne podle toho, co třeba platilo v minulosti, protože současné požadavky a rozsah služeb se mění. Účastníky schůzky jsme informovali o tom, jaké kroky Liberecký kraj plánuje, chceme letos na podzim začít pracovat na přípravě školy, která by měla sloužit pro vzdělání dětí s poruchou autistického spektra a dalšími kombinovanými vadami. Centrum denních služeb v Jablonci je vnímáno jako dobře fungující organizace a jednou z myšlenek vzešlých z našeho setkání je, že by ředitelka Kadlecová mohla získat prostory, v nichž by mohla podobnou službu začít provozovat i v Liberci,“ uvedl po setkání hejtman Martin Půta.

Skupina rodičů z iniciativy Z hnízda v uplynulých dvou letech navštívila stávající sociální služby v Liberci a blízkém okolí. Výsledkem bylo zjištění, že zde chybí služba, která by měla volnou kapacitu a naplňovala jejich představy o kvalitní náplni času vedoucího k rozvoji dovedností jejich dětí. „Naše představa je, že naše děti tráví den smysluplnými aktivitami v době, kdy pracujeme. Chceme, aby měly možnost trénovat praktické dovedností pro každodenní život a rozvíjet se podle individuálních možností. Je to důležité pro celý jejich budoucí život, a také dobu, kdy už tu my rodiče nebudeme,“ říká paní Hana Kubíková, matka šestnáctiletého syna.

Rodiče dětí ve starším školním věku mají obavu, že až jejich děti dokončí povinnou školní docházku, zůstanou bez návazné sociální služby náhle po většinu týdne doma a péče o ně zůstane výhradně na rodině. Dětem v takovém případě hrozí snížení nabytých dovedností a zvyšuje se riziko problémů s budoucí socializací a osamostatněním, např. přechodem do pobytové služby.       

Takovou službu, která by naplňovala jejich představy, rodiče nalezli právě v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou. Hejtman Martin Půta vyšel jejich iniciativě vstříc a zahájil diskusi o potřebě nové služby v Liberci.

„Považuji za důležité, abychom podobná setkání s pečujícími osobami pořádali i v dalších segmentech sociálních služeb, protože vzájemná výměna informací a pochopení jejich potřeb jsou při rozhodování o investicích a celkovém nastavení sítě sociálních služeb, které nás čeká, velice důležité,“ doplnil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516