Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zástupci tří krajů debatovali nad ekologickou výchovou

07. 05. 2004
[id:1882|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Liberecký kraj je společně s Pardubickým a Královehradeckým krajem sdružen dle nového územního členění, které nabývá velkého významu v souvislosti se vstupem do Evropské Unie, v tzv. regionu soudržnosti NUTS II – severovýchod. Radim Zika, pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje pozval své kolegy z Pardubického a Královehradeckého kraje na pracovní schůzku, která se týkala vzájemné spolupráce v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. „V rámci setkání, kterého se zúčastnili krajští radní za životní prostředí a zemědělství, pracovníci krajských úřadů a zástupci neziskových organizací, byli účastníci podrobně seznámeni se stavem ekologické výchovy v jednotlivých krajích. Byly diskutovány možnosti spolupráce při realizaci projektů podporovaných v rámci strukturálních fondů Evropské Unie - Regionální systémy ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty“, řekl Radim Zika.  Zástupci Pardubického kraje představili internetové stránky www.ekovychova.cz, které v současné době informují o ekologicko-výchovném dění na území Pardubického kraje, a nabídli možnost rozšíření působnosti tohoto efektivního informačního zdroje na další kraje. Byla představena publikační činnost resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje či ekologicko-výchovné pomůcky Ekocentra Paleta Pardubice a diskutována otázka ekologického provozu krajských úřadů. Účastníci schůzky si vyměňovali zkušenosti získané při realizaci různých ekologicko-výchovných projektů. Návštěvníci si na závěr prohlédli areál připravovaného střediska ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích.

Zástupci krajů se shodli, že obdobné schůzky velmi napomáhají vzájemné spolupráci, a dohodli se, že obdobná setkání budou připravována dvakrát ročně střídavě v jednotlivých krajích.

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320