Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastupitelstvo kraje podává soudní žalobu a ústavní stížnost

23. 05. 2001
[id:20|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Zastupitelstvo Libereckého kraje podává soudní žalobu proti Rozhodnutí Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže č.j. : 14 689/2001 - 14 a ústavní stížnost proti témuž rozhodnutí. Zastupitelé se včera na svém zasedání rozhodli připojit k postupu Olomouckého kraje a podat soudní žalobu a ústavní stížnost na rozhodnutí ministerstva spojené s přechodem věcí, práv a závazků do majetku kraje v oblasti škol a školských zařízení. Dále se na zastupitelstvu jednalo i prověření samotného zákona 157/2000, který stanoví, že dnem nabytí účinnosti příslušného rozhodnutí se stávají příspěvkové organizace státu příspěvkovými organizacemi kraje. Rada kraje má tak podle zastupitelů předložit na příštím zasedání zastupitelstva návrh, zda by nebylo vhodné podat žádost na zrušení tohoto dotčeného zákona, který je podle některých hlasů v rozporu s ústavou a zakládá nerovnost stran tím, že příslušná ministerstva mohou při převodu omezovat projevy vůle krajů.