Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 22.4.2003 Koncepci zemědělství Libereckého kraje

25. 04. 2003
[id:517|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

tel.: (420) 48 52 26 302, fax: (420) 48 52 26 330

 

 

T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

Zastupitelstvo tento týden schválilo Koncepci zemědělství Libereckého kraje

 

Zpracovatelem tento týden schválené koncepce zemědělství kraje byla Regionální agrární rada Libereckého kraje. Na zpracování se ale podílela i široká zemědělská veřejnost a údaje, které jsou obsahem analytické části, zpracovávalo více jak 700 subjektů zemědělské prvovýroby. Z koncepce zemědělství Libereckého kraje vyplývá, že hlavními oblastmi, které je nutné zlepšit,  je například zastaralost technického vybavení, nižší technologicko-technická konkurenceschopnost zemědělského sektoru a zpracovatelského průmyslu, zlepšení odbytu a zvyšování přidané hodnoty zemědělských produktů, nedostatek pracovních příležitostí na venkově, dopravní obslužnost nebo věková struktura pracovníků v zemědělství. Cíl koncepce navazuje na Sektorový operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství v ČR a bude dosažen prostřednictvím několika strategických cílů, jako je zachování současného stavu zemědělství našeho kraje. K tomu je bezpodmínečně nutné minimálně zachovat příjmovou stránku hospodářství zemědělských prvovýrobců a k tomu je nutné zajistit 55% přímých plateb ke dni vstupu do EU, prosazovat urychlené dokončení privatizace státního zemědělského majetku, iniciovat změny nevyhovujících zákonů vztahujících se k agrárnímu sektoru nebo podporovat vytváření poradenského servisu prostřednictvím školských zařízení, Okresních agrárních komor atd. „Z pozice krajské samosprávy je nutné stanovit potřebnost škol a oborů ve vazbě na potřebu absolventů a rozmístění školských zařízení především s ohledem na množství finančních prostředků kraje“, řekl Radim Zika, člen rady kraje.   Jak vyplývá z analytické části, je převážná část Libereckého kraje oblastí vhodnou pro chov skotu. Liberecký kraj disponuje v rámci ČR nejnižší intenzitou skotu v přepočtu na hektar zemědělské půdy. „To znamená, že údržba se stává neefektivní a nepřirozenou. Proto je jedním z rozhodujících návrhů k optimálnímu využití zemědělské půdy zvýšení stavu skotu, který by měl být chován v rámci Libereckého kraje“, doplnil Zika.

 

Linda Futerová

tisková mluvčí