Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zástupkyně hejtmana navštívila školy v kraji

26. 04. 2001
[id:9|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
V minulých dnech navštívila zástupkyně hejtmana Ing. Eva Bartoňová, pověřená vedením resortu školství, některé školy v kraji. Cílem tohoto pracovního výjezdu bylo získání informací o stavu ve školství, včasné podchycení problémů a především jednání s pedagogy dotčených škol. Jednou ze zastávek byla Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově. "Zde jsme hovořili o plánovaném zahájení studia na Vyšší odborné škole, které má odstartovat v září letošního roku. Rada Libereckého kraje na svém zasedání v úterý 24. dubna souhlasila se zřizovací listinou této školy. Měli jsme možnost si školu prohlédnout, hovořit s pedagogy a musím se přiklonit k názvu "šperkárna", který je zavedený mezi širokou veřejností, protože v tomto případě se opravdu jedná o jeden ze šperků Libereckého kraje. Tato škola však není z hlediska majetkoprávních vztahů bezproblematická. Její část se nalézá v prostorách, které vlastní stát, druhá je naopak v majetku města. Tuto situaci musíme řešit," říká Ing. Bartoňová.

V Turnově se také zástupkyně hejtmana v doprovodu vedoucího odboru školství krajského úřadu RNDr. Roberta Gamby seznámila se zdejší Střední hotelovou školou. "Jde o nové a krásné zařízení, ale i zde se vyskytly určité problémy, které se váží k vybavení této školy. Vybavení je sice na vysoké úrovni, ale chybí finanční prostředky na jeho krytí."

Další zastávkou byly Semily a Gymnázium I. Olbrachta, kde Ing. Bartoňová jednala s ředitelem školy o podmínkách financování školských zařízení. "Jde také o manažerské schopnosti a osoba tamnějšího ředitele je příkladem, jak i z nedostačujících zdrojů jde vést kvalitní škola. Gymnázium má například svůj časopis a vyvíjí i řadu jiných aktivit."

Ing. Bartoňová poté zavítala do Základní školy waldorfské v Semilech. "Není to obvyklá škola. Motivem pro úspěšné studium zde nejsou známky, představující klasické zavedené hodnocení výsledků žáků. Důvodem naší návštěvy bylo především zajištění vstupních informací o škole tohoto typu, protože se zde nabízí otázka zda zavést na podobném principu i středoškolské studium. Zatím nemáme možnost porovnat výsledky při přijímacích zkouškách na střední školy, protože první absolventi této základní školy končí až v letošním roce. Jediným výstupem je fakt, že všichni žáci z této školy, kteří se hlásili na střední uměleckoprůmyslové školy, uspěli. Osobně tento typ studia nevnímám jako model, který by se měl všeobecně uplatňovat, ale podobná alternativa pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti studovaly tímto systémem, je možná. Tak jako existuje nabídka základního školství tohoto typu, je možné nabídnout stejný typ i na úrovni středního školství."