Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zateplováním se v krajských budovách ušetří ročně více než milion korun

08. 07. 2020

V letech 2016–2019 ušetřil Liberecký kraj díky zateplování svých budov 3,5 milionu korun. Vyplývá to z analýzy dat z modulu ENERGIE. Ta probíhá pravidelně každý rok. Porovnávají se v ní mimo jiné spotřeby objektů před provedením revitalizačních opatření, tedy před zateplením, a po nich. Ve všech budovách ve správě Libereckého kraje se v letech 2016–2019 ušetřilo 3.250.000 kWh. Ve finančním vyjádření to je 3.500.000 korun.

„Je jasně vidět, že investice do revitalizací plášťů budov se dlouhodobě vyplácejí. Navíc snížením spotřeby snižujeme i tzv. uhlíkovou stopu a pomáháme přírodě. Rozhodně v tom hodláme pokračovat,“ okomentovala výsledky analýzy statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

Liberecký kraj investuje z vlastních prostředků a dotací do revitalizace budov desítky miliónů korun. Na většinu akcí komplexního zateplování využil kraj finanční podpory z programu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V poslední době se tak zateplení dočkalo hned 7 objektů (Střední odborná škola Česká Lípa, objekt Lužická, Obchodní akademie Česká Lípa, instalace větrání s rekuperací, Střední škola Na Bojišti, objekt tělocvična a dílny, Léčebna respiračních nemocí Cvikov, objekt D, Domov důchodců Sloup v Čechách, výměna oken, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, objekt Dvorská) právě díky dotaci z OPŽP v investiční hodnotě 60 milionů korun.

Dalších 12 projektů, např. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, objekt Zámecká, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Léčebna respiračních nemocí Cvikov, pavilon C, Domov pro seniory Vratislavice n. N., pavilon C, Střední zdravotnická škola, Turnov, objekt domova mládeže nebo třeba Střední škola, Lomnice n. P. objekt Pivovarská v hodnotě 178 milionů korun, bude dokončeno v letech 2020–2021.

Každý projekt, který je financován z OPŽP, musí splňovat řadu kritérií. Mimo jiné dotace vyžaduje plnění principu systematického managementu hospodaření s energiemi. Liberecký kraj naplňuje tento princip pravidelným monitoringem energetických spotřeb a nákladů a následným vyhodnocováním získaných dat. „Po dokončení stavby instalujeme měřidla dodávky tepla, případně podružné elektroměry, čistíme a nově nastavujeme regulaci topné soustavy na nové parametry objektu a sledujeme data o všech energiích i spotřebě vody. V topné sezóně sledujeme hodnoty v týdenním intervalu. Dlouhodobě se tyto investice Libereckému kraji rozhodně vyplácí,“ uzavřela Jitka Volfová.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419