Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Závěry jednání Asociace krajů České republiky k energetické krizi 

26. 08. 2022
  1. ČR nemůže v řešení regulace cen energii na trhu postupovat samostatně a AKČR vyzývá Vládu ČR k iniciaci jednání na úrovni EU a především s Vládou SRN a premiérem Scholzem. Řešení vidí AKČR ve španělském přístupu regulace a nastavení únosných cen pro výrobu na straně „výrobců posledních MW“, což jsou plynové a uhelné elektrárny. Rozdíl nad tuto úroveň uhradí stát, přičemž by měl zpětně tyto zisky výrobců zdanit speciální daní. V případě cen plynu, kde většinovou výrobu není možné ovlivnit, bude rozdíl muset vykrývat stát a měl by k tomu v maximální míře využít prostředky Modernizačního fondu a dalších zdrojů. Tento princip regulace by měl efektivně napomoci plošnému poklesu cen energií.
  2. Regulační nástroje by měla Vláda ČR využít vůči občanům, státním institucím a samosprávám i výrobní sféře. Sociální a hospodářský rozklad společnosti by byl zcela zásadním kolapsem.
    1. Pro občany by měl stát nastavit únosnou cenu za MWh, stejně tak i pro firmy s rozlišením jejich charakteru z hlediska vazby jejich výroby na spotřebu energií. Princip „nikdo nezaplatí více než...“ umožní efektivně rozlišovat stávající podmínky smluv s obchodníky s energiemi a nehradit finanční podporu plošně.
    2. Pro samosprávu a státní sféru by měla Vláda ČR zavést institut státního obchodníka, kterému by čeští výrobci elektrické energie byli povinni prodat například 10 %–15 % své výroby. Státní obchodník by za limitní únosné ceny prodával státním a samosprávným subjektům s rozlišením jejich nezbytnosti (např. nemocnice, školy, domovy pro seniory) s vyloučením doplňkových zařízení (např. bazény a sportoviště). Instituce by nakupovaly bez výběrového řízení.
  3. Jako nezbytný krok vnímá AKČR odkoupení minoritních podílů v ČEZ a.s. státem do výše 100 %, což by státu umožnilo řadu opatření provádět v čase a ekonomice výrazně efektivněji.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419