Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Závěry z veřejného projednávání „Hodnocení vlivů strategie udržitelného rozvoje na životní prostředí“

07. 09. 2005
[id:3118|autor:Futerová Linda|email:linda.futerova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:724 030 320|aktualizace:]

Veřejné projednání „Hodnocení vlivů Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje na životní prostředí“ (tzv. proces SEA) se uskutečnilo tento týden v sídle Libereckého kraje. Pozváni na tuto akci byli nejenom zástupci obcí našeho kraje, ale i široká veřejnost.  Pod vedením odboru regionálního rozvoje kraje se odvíjela cca tříhodinová věcná diskuze, v níž na otázky zúčastněných odpovídali zástupci zpracovatele strategie, zástupci posuzovatele z hlediska jejího vlivu na životní prostředí a lokality soustavy NATURA 2000 i zástupci krajského úřadu a ministerstva životního prostředí. Věcné a relevantní připomínky pak budou do Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje zahrnuty.  Jak z projednávaného hodnocení, tak i z proběhlé diskuze již nyní vyplývá, že strategie udržitelného rozvoje nebude mít při svém zavádění do praxe negativní vlivy na životní prostředí.  

Významnou připomínkou, která během projednávání zaznívala, byl povzdech nad obsáhlostí strategie. To pro každého z nás s sebou nese nepřehlednost celého dokumentu. Takže jsme se shodli nad požadavkem zajistit zpracování hlavních výstupů a doporučení strategie a jejího hodnocení do přehledné verze. Tuto verzi uveřejníme na webové stránky Libereckého kraje tak, aby byla přístupná široké veřejnosti“, řekl člen Rady Libereckého kraje Vít Příkaský, pověřený vedením hospodářského  a regionálního rozvoje.

Projednávaný text strategie udržitelného rozvoje, jejího hodnocení a řadu dalších informací k procesu zpracování tohoto dokumentu, lze nalézt na webových stránkách kraje pod odkazem udržitelný rozvoj. V souladu se zněním zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, může každý občan podávat své připomínky k těmto projednávaným textům až do 15. září na OHRR LK či MŽP ČR a to formou písemnou nebo pomocí e-mailu na adresy jirina.vargova@kraj-lbc.cz nebo jana.nezvalova@env.cz .

Futerová Linda
linda.futerova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 724 030 320