Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zažádat o 5.000 korun na dítě bude možné od pondělí 15. srpna také na Krajském úřadě Libereckého kraje

10. 08. 2022

O dávku mimořádného příspěvku ve výši 5.000 korun na dítě, kterou schválili poslanci České republiky, bude možné od pondělí 15. srpna žádat na matričních, obecních a krajských úřadech. Od 1. října pak na kontaktních místech České pošty. Rodiče, kteří pobírají přídavky na dítě, dostanou příspěvek automaticky.

Základní podmínky pro získání příspěvku:

  • věk dítěte, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let
  • celkový hrubý příjem rodiny nepřesahuje 1 milion korun ročně
  • trvalý pobyt v České republice

Na mimořádný příspěvek mají nárok ti, jenž pobírají přídavky na děti, i ti, kteří je nepobírají. Dávku mohou čerpat pěstouni, manželé či partneři rodičů, vdovci a vdovy. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče. Žadatel musí s dítětem žít a hradit náklady.


Jak to bude od pondělí 15. srpna vypadat v praxi na Krajském úřadě Libereckého kraje?

  • s sebou si žadatel vezme občanský průkaz
  • osobní údaje do elektronického formuláře pomůže vyplnit zaměstnanec Czech POINTu

Žádat je možné samozřejmě i elektronicky přes formulář, který bude od 15. srpna k dispozici na klientském portálu Ministerstva práce a sociálních věcí pod tímto odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

Vyplacení pomoci mohou rodiče očekávat v termínu normální výplaty příspěvku.

 

 

 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516