Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zelená úsporám - rozsahem zcela ojedinělý dotační program

14. 04. 2009
[id:7873|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Až 25 miliard korun bude rozděleno v novém grantovém programu zaměřeném na úspory energie. Dotace z programu, který je administrován Státním fondem životního prostředí, bude možné čerpat až do roku 2012.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) bude mít k tomuto programu speciální informační stánek s příslušnými materiály na Dni Země v Oldřichově v Hájích v sobotu 25. dubna. Více o této akci naleznete na www.strevlik.cz.
Příjem žádostí o dotace bude zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Požádat o dotaci bude možné na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. O dotaci z programu Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní (kromě opatření dokončených před 1. dubnem 2009).

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 8:00 do 16:00) a stránky http://www.zelenausporam.cz. Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Tento projekt zajišťuje Státní fond životního prostředí – pro Liberecký kraj = nám. Dr. E. Beneše 26 (bývalý okresní úřad) Liberec, tel.: 485 224 334.
Kontaktní osoby: Miloslava Wedlichová            miloslava.wedlichova@sfzp.cz

                          Michal Machačný                  michal.machacny@sfzp.cz

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302