Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Železnice Trojzemí má nového provozovatele

Železnice Trojzemí má nového provozovatele

[30171|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/vlak2_7f4f74707d.jpg]

23. 02. 2009
[id:7569|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj společně s krajem Ústeckým a německým dopravním sdružením ZVON vybrali na základě společného výběrového řízení nového dopravce pro mezinárodní železniční trať č. 089/KBS 236 Liberec – Hrádek nad Nisou – Žitava – Rybniště / Seifhennersdorf. Dopravcem, který bude od prosince 2010 vozit cestující na této trati, se stane německá společnost Vogtlandbahn, GmbH, která patří do nadnárodní skupiny Arriva.

Podnětem pro vyhlášení výběrového řízení na provozovatele drážní dopravy na této trati byla snaha optimalizovat provoz na této trati, který je v současné době zajišťován českým a německým dopravcem. Vlaky českého dopravce (ČD) jedoucí z Liberce do Varnsdorfu zastavují v Německu jen v zastávce Žitava (Zittau), odkud vede souběžně železniční linka německého dopravce (SBE) přes Varnsdorf do Seifhennersdorfu. Takovéto zajišťování provozu je pochopitelně finančně náročné a neumožňuje vytvoření odpovídající nabídky na kvalitní dopravní spojení.

Dalším důvodem byla snaha o zkvalitnění dopravy na trati, která spojuje stotisícový Liberec s bezmála třicetitisícovou Žitavou, byl zejména neutěšený stav doposud nasazovaných železničních vozidel.

Cestující si na této v Libereckém kraji druhé nejvytíženější železniční trati zaslouží kvalitnější a pohodlnější cestování“, uvedl Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje,

 moderní vozidla a kvalitní služby ještě zvýší poptávku po železniční přepravě na trati“, doplnil. Společnost Vogtlandbahn získala zakázku na provozování drážní dopravy na období 10 let do prosince roku 2020.

„Kontrakt na delší dobu umožňuje dopravci optimálně rozvrhnout prostředky, vynaložené na pořízení nebo pronájem požadovaných moderních vozidel,“ sdělil Petr Prokeš, ředitel společnosti KORID LK, která má v Libereckém kraji na starosti veřejnou dopravu.

Společnost Vogtladbahn byla nakonec jediným přihlášeným uchazečem, který podal nabídku ve výběrovém řízení. Nabízené dopravní řešení, cena dopravního výkonu i další požadované náležitosti nabídky přesvědčily všechny tři zúčastněné objednavatele. Ti se proto rozhodli vyhlásit společnost Vogtlandbahn za vítěze výběrového řízení.

Cestující se mohou těšit na výrazné zlepšení nabídky i kvality železničního spojení. Na trati budou provozovány bezbariérové klimatizované jednotky Desiro. Mezi Libercem a Varnsdorfem v intervalu 1 hodiny s následným větvením do Rybniště a Seifhennersdorfu v intervalu 2 hodiny. V pracovní dny v době dopravních špiček bude doprava zahuštěna na 30 minutový interval.

„Obslužný personál bude schopen komunikovat s cestujícími v češtině i v němčině a celkově se na trati objeví mnoho nových prvků zvyšujících úroveň cestování,“ ujistila Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Přínosem připravované smlouvy je také cena, kterou budou objednavatelé hradit. Ta je v závislosti na nabízené kvalitě udržena na rozumné míře a není o mnoho vyšší než u současného drážního dopravce ČD, a.s.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302