Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ženou našeho regionu je Věra Strnadová

23. 05. 2016

Vítězkou sedmého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Liberecký kraj stala Věra Strnadová, která se dlouhodobě věnuje bourání bariér a zlepšování života neslyšících. Slavnostní předávání se uskutečnilo ve středu 18. května v kavárně Pošta v Liberci. Ocenění jí za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

 „Když jsem se o soutěži Žena regionu dozvěděl, moje první reakce byla, že je škoda, že takovou soutěž nemáme už dávno. Ženy jsou totiž oproti nám mužům častokrát se srovnatelnými výsledky výrazně skromnější a neodváží se ani do podobné soutěže přihlásit. Proto velmi rád, že se v letošním roce sešel rekordní počet přihlášek,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodal: „Bylo velmi zajímavé číst příběhy nominovaných žen. Můžu s klidným svědomím prohlásit, že ocenění a poděkování si zaslouží všechny z nich.“ 

Vítězkou 7. ročníku projektu Žena regionu se na základě hlasování veřejnosti stala Věra Strnadová, známá osobnost v české komunitě neslyšících osob. Věra Strnadová po nemoci v dětství zcela ohluchla a vyrůstala v dětském domově, později sama bez pomoci rodinného zázemí vychovala syna. Přes svůj handicap a nepříznivý start do života účinně pomáhá formou dobrovolnické práce jiným lidem. Velice aktivně se věnuje odstraňování bariér prostřednictvím úprav v zákonech ve prospěch neslyšících a nedoslýchavých osob. Je mimo jiné spoluautorkou textu zákona o komunikaci neslyšících a hluchoslepých osob a prosadila do zákona simultánní přepis pro ohluchlé a nedoslýchavé osoby, které nemohou využívat služeb tlumočníka znakového jazyka. „Do zákona se podařilo prosadit povinnost titulkovat i česká DVD, čímž se nám neslyšícím tato díla zpřístupnila,“ popisuje své aktivity Věra Strnadová a dodává: „Aktuálně usiluji o odstranění legislativních chyb, které jsou dosud překážkou zpřístupňování televizního vysílání neslyšícím divákům.“

I přes zdravotní komplikace vystudovala při zaměstnání univerzitu i bez pomoci tlumočníků a přepisovatelů s výborným prospěchem a sama až do svého odchodu do plného invalidního důchodu přednášela speciální pedagogiku na třech univerzitách. Je autorkou 13 publikací, dvě získaly první cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Věnuje se také dobrovolnické práci v neziskových organizacích, podílela se na založení České unie neslyšících a na vzniku časopisu pro osoby se sluchovým postižením Unie.

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Libereckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549