Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zlatý oříšek je šance pro šikovné děti

01. 06. 2012

 

Město Česká Lípa ve spolupráci s Libereckým krajem připravilo pro děti od 6 do 14 let soutěž Zlatý oříšek Libereckého kraje, do které je možno se začít hlásit od 1. června až do 10. července 2012 na stránkách www.zlatyorisek.cz/libereckykraj.

 

„Liberecký kraj má zájem na tom, aby děti z našeho regionu měly možnost ukázat svůj talent, v krajském kole tuto šanci dostanou. Účast v této soutěži by měla pomoci dále rozvíjet jejich potenciál, i upozornit na jejich snahu a aktivitu,“ podotkl Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Soutěž Zlatý oříšek je největším projektem svého druhu, jehož finále se vysílá na Nový rok v České televizi a Českém rozhlase. Jde o soutěž, která v pravidlech nemá žádné kategorie. Příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, které v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Krajské kolo Zlatého oříšku tak představí veřejnosti potenciál a úspěchy dětí celého regionu v nejrůznějších oborech.

 

Slavnostní finále Zlatého oříšku Libereckého kraje se uskuteční v neděli 30. září 2012 v České Lípě, kde se veřejnosti představí 15 nominovaných dětí se svými dovednostmi. V závěru programu pak budou za účasti výběrové komise složené z osobností kraje vyhlášeni tři vítězové. Ti získají originální sošku Zlatý oříšek a v rámci dlouhodobé všestranné podpory i odměnu finanční. Vítězové automaticky postoupí do celonárodního kola Zlatého oříšku. Během finálového večera bude udělena ještě čtvrtá cena, a to Zlatý oříšek starostky České Lípy.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588