Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zlatý turistický portál Libereckého kraje

Zlatý turistický portál Libereckého kraje

[31370|b96c468ee222be45bd041d9a14525e92|5|public/kultura/sejmout0001_c54150ee85.jpg]

15. 04. 2009
[id:7879|autor:Ing. Moravcová Iveta|email:iveta.moravcova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 589|mobil:|aktualizace:]

Turistický portál cestovního ruchu Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz je nejrozsáhlejší databází informací o cestovním ruchu našeho kraje. Přesto, nebo právě proto, že v minulých třech letech obdržel tento portál několik prestižních cen, snaží se jej Liberecký kraj dále zkvalitňovat. Poslední významným oceněním je zvláštní cena ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách udělaná počátkem dubna 2009 v soutěži Zlatý erb, jejímž cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostatních elektronických médií.

 

Skutečně zásadní změnou posledního roku je napojení portálu na společný datový sklad. Využívá publikačního systému Public4u, který je společný pro internetové stránky některých turistických regionů Libereckého kraje. Konkrétně se jedná o webové stránky Sdružení Český ráj, Sdružení Českolipsko a stránky turistického regionu Lužické hory.

 

Smyslem datového skladu je ujednotit množství informací z jednotlivých obcí, měst či regionů o kulturních či sportovních událostech, otevíracích dobách kulturních zařízení, o nabídce ubytovacích a stravovacích zařízení. Výhodou centrálního datového skladu je proto snadná aktualizace všech internetových stránek prostřednictvím jedné redakce, respektive ve spolupráci s pracovníky jednotlivých turistických sdružení. Řada regionálních webových stránek totiž v podstatě pořizuje totožné informace a vynakládá finanční prostředky na jejich aktualizaci. Zároveň řada webových stránek měst a obcí či sdružení cestovního ruchu tyto potřebné informace neobsahuje nebo jsou neaktuální. Nová koncepce tak přináší především vysokou aktuálnost informací na všech internetových stránkách a podstatná je i nízká cena redakční správy všech napojených internetových stránek.

 

Z hlediska budoucnosti je důležitý i fakt, že společný publikační systém vytváří motivační prostředí pro spolupráci turistických regionů s odborem cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Zabraňuje duplicitnímu pořízení totožných informací a zároveň tyto informace dokáže šířit po internetové síti velmi efektivně. Datový sklad se zároveň postupně stává databankou informací pro všechny účastníky, např. při tisku propagačních letáků a jiných tiskovin. Takové řešení je skutečně ojedinělé v celé republice a je zcela bez pochyby, že Liberecký kraj vykročil v propagaci cestovního ruchu správným směrem.

Ing. Moravcová Iveta
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 589