Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zveme Vás na setkání platformy „Vzdělávání pro všechny“ a platformy „Rozvoj osobnosti“

17. 01. 2018

Rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na odbornou konferenci k tématu inkluzivního vzdělávání s názvem „Společně a jednoduše“. Konference je určena zejména ředitelům středních a vyšších odborných škol, pedagogům, pedagogickým a vzdělávacím institucím, představitelům univerzit, zástupcům úřadu práce a odborné veřejnosti. Bude se konat dne 14. 2. 2018 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje od 8:30 do 13:30 hod. 

Jednotliví prezentující jsou rozděleni dle svého odborného zaměření do tří samostatných bloků. V prvním tematickém bloku zaměřeném na inkluzivní vzdělávání vystoupí zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, jenž představí inkluzi jako prostor pro všechny, dle jejich možností. Pozvání dále přijali zástupci z Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech, kteří se zaměří na inkluzi studentů s poruchami autistického spektra, a zástupci Národního institutu pro další vzdělávání, kteří posluchačům přiblíží činnosti Centra na podporu školám v oblasti společného vzdělávání.

Druhý tematický blok věnující se problematice vzdělávání cizinců uvedou představitelé Centra na podporu integrace cizinců. Následovat bude prezentace ředitelky Lenky Novákové ze Střední zdravotnické školy v Turnově, která se bude svým vstupem snažit posluchačům předat co možná nejvíce zkušeností v oblasti vzdělávání cizinců na střední škole.

Poslední blok pak bude orientován na vzdělávání nadaných. Kromě prezentace aktivit podporující nadání v Libereckém kraji (projekt NAKAP LK I) bude představena také systematická péče o nadané žáky a studenty v kraji (tzv. Krajská síť podpory nadání). V poslední části konference bude posluchačům přiblížena problematika diagnostiky nadání a současně budou prezentovány nejčastější komplikace výchovy, vzdělávání a uplatnění nadaných.

Pozvánku s podrobnějšími informacemi a programem akce naleznete v příloze.

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci, prosím, kontaktujte nejpozději do 31. 1. 2018 metodičku projektu Janu Antošovou:

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302