Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím už pracuje

26. 01. 2007
[id:4723|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 1. ledna 2007 zahájilo v Liberci svoji činnost Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Jeho založení je v souladu s novým zákonem na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který zásadním způsobem mění situaci ohrožených osob.

Nový zákon počítá s těsnou součinností 3 základních pilířů, které mají pomoci ohroženým osobám: Policie České republiky, Intervenčních center (dále jen IC) a justice.

 

Nově vešel v platnost institut vykázání, kdy Policie ČR má pravomoc v odůvodněných případech vykázat násilnou osobu na 10 dní ze společného domova. Pokud policie rozhodne o vykázání, je v zákonem dané časové lhůtě (24 hodin) povinna oznámit tuto skutečnost Intervenčnímu centru a IC podnikne další kroky. Zákonnou povinností IC je do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu (nejčastěji telefonicky, písemně, ve výjimečných případech osobně) a nabídnout jí pomoc. Pomoc spočívá v poskytnutí sociálně-právního poradenství, zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a službami, poskytnutí doporučení pro bezpečnost a ochranu (vypracování tzv. bezpečnostního plánu), aktivizaci ohrožené osoby.

 

IC budou také pracovat na ustanovení tzv. Interdisciplinárních týmů, tedy na vytvoření a koordinaci sítě subjektů, které by v systému pomoci osobám, ohroženým domácím násilím, měli spolupracovat. Jedná se hlavně o Policii ČR, justici, orgány sociálně-právní ochrany,  zdravotnická zařízení, azylové domy, poradenské služby.

Liberecké IC je součástí Centra sociálních služeb Libereckého kraje, jehož zřizovatelem je Liberecký kraj.

 

Adresa:                           Tanvaldská 269

                                        463 11  Liberec 30

 

Telefonické kontakty:  Tel. 482 311 632

                                       

V současné době služby IC zajišťují 3 pracovníci:

Mgr. Ivo Brát, koordinátor, vedoucí

Bc. Andrea Hermanová, sociální pracovnice  

Ing. Libuše Niková, sociální pracovnice

 

Provozní doba:

Pondělí     9.00-16.00

Úterý        9.00-15.00

Středa       9.00-16.00

Pátek        9.00-12.00

 

Služby Intervenčního centra, které působí pro celý Liberecký kraj, během prvních dvou lednových týdnů vyhledalo šest lidí. Mezi nimi byl také jeden muž. Prozatím v Libereckém kraji Policie ČR nemusela využít pravomoci vykázat násilníka z bytu. Všichni ti, kteří se na IC obrátili, byli lidé, kteří se o něm dozvěděli např. z tisku, event. se na IC obrátila přímo Policie ČR.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302