Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Finanční příspěvek otvírá krajům další ubytovací místa

17. 03. 2022

Vláda České republiky odsouhlasila 200 a 250 korun jako kompenzační příspěvek krajům na ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Nařízení o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích umožní ve větší míře využít kapacity hotelů, penzionů a ubytoven v regionu.

„Toto nařízení vlády vítám. Nejen, že zvyšuje příspěvek na ubytování, ale také ukládá státním institucím, aby poskytly své ubytovací kapacity válečným běžencům z Ukrajiny. Právě státní zařízení využijeme ze všeho nejdřív, poslouží nám jako základ pro vytvoření potřebné ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky v našem kraji. O konkrétních krocích jsem již jednal online se všemi starostkami a starosty Libereckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V krajském asistenčním centru pomoci bylo k polovině měsíce března poskytnuto 1.320 ubytovacích míst v regionu. Ve srovnání s ostatními kraji by měl Liberecký kraj poskytnout ubytování 5.627 uprchlíkům.

V návaznosti na aktuální nařízení také vláda odsouhlasila podmínku, která stanoví, že osoba, jež odmítne nabídnuté ubytování ztrácí nárok na zajištění ubytování.

„Chtěl bych požádat všechny ubytovatele v našem regionu, aby nabídli volná místa a zavolali na linku krajských hasičů. S každým poskytovatelem ubytování bude mít Liberecký kraj uzavřenou smlouvu. I s těmi, kteří ubytovávali už od 24. února,“ sdělil hejtman Půta. „Zvažujeme, zda a v jaké výši ke státní kompenzaci ještě přidáme příspěvek z krajského rozpočtu.“

Telefonní linka pro ubytování +420 950 471 673, kterou spravuje Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje funguje pondělí až pátek od 7.00 do 17.00 hodin, kromě státních svátků.

Nařízení vlády počítá s těmito typy ubytování a finanční pomoci:

  1. dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů.
  2. nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu). V zařízeních pro poskytnutí nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.
  3. ubytování v obydlí fyzické osoby se pro účely tohoto usnesení vlády nepovažuje za dočasné nouzové přístřeší ani nouzové ubytování.

 

  1. kompenzační příspěvek pro kraje ve výši 200 Kč na zajištění dočasného nouzového přístřeší a stravy nebo potravin pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc.
  2. kompenzační příspěvek pro kraje na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 200 Kč.
  3. kompenzační příspěvek pro kraje na zajištění nouzového ubytování v zařízeních ve vlastnictví osob pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc ve výši 250 Kč.

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549