Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kde najít informace ke vzdělávání ukrajinských dětí? Pomůže krajský portál EDULK

25. 03. 2022

V Krajském centru pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny dostávají lidé utíkající před válkou informace, které potřebují pro nový život v České republice. Mezi těmito informacemi jsou také možnosti, kam a jak zapsat děti k povinnému vzdělávání, které je po 90 dnech pobytu na českém území povinné.

„V současné době jsme propojili Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje EDULK nejen s oficiálním webem Libereckého kraje, ale také se sekcí webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky edu.cz, kde jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány informace nejen pro rodiče ukrajinských dětí, ale hlavně pro ředitele škol,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost s tím, že je to další možnost, kde mohou rodiče ukrajinských dětí snadno a rychle získat informace.

Informace zveřejňované na edulk.cz i na edu.cz vycházejí ze školského zákona a ze Zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace nebo z Komentářů k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství. Jedná se o živé dokumenty obsahující návody, výjimky, opatření či doporučení k současné situaci ve vzdělávání, a to jak na regionální, tak státní úrovni. Část materiálů je v ukrajinštině.

Jedná se o aktuální pravidla, která můžeme uprchlíkům z oblasti školství poskytnout, a hlavně metodicky pomoci ředitelům škol, kteří podle školského zákona rozhodují o přijetí či nepřijetí žáků ke studiu, a to jak na úrovní předškolního a základního tak středního vzdělávání,“ dodal Ramzer.

Veškeré informace z oblasti školství jsou a budou pravidelně zveřejňovány na odkazech: https://edulk.cz/ukrajina a https://www.edu.cz/ukrajina/.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324