Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj stále pomáhá ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím Infopointu

26. 07. 2023

Vzdělávání, cestovní ruch, zdravotnictví a mnohá další témata důležitá pro začlenění do běžného života pomáhá ukrajinským uprchlíkům ujasnit Infopoint Ukrajina. Poradenské a konzultační místo vzniklo vedle Krajského asistenčního centra pomoc Ukrajině v rámci česko-polského projektu Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu. Poradenství je poskytováno v pondělí a středu od 8 do 16 hodin a pátek od 8 do 13 hodin.

„Na projektu spolupracujeme s Dolnoslezským vojvodstvím. Díky partnerství je poskytovaná pomoc ještě kvalitnější a účinnější. Liberecký kraj byl jedním z prvních, který zareagoval na uprchlickou krizi a zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. To v současné době koordinuje Ministerstvo vnitra. Infopoint Ukrajina je ale stále výsledkem česko-polské spolupráce a zůstává pod naším vedením,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Mimoto se v rámci mezinárodního projektu konají ještě další akce, které napomáhají integraci Ukrajinců. Po celý rok se vždy jednou měsíčně, kromě měsíců prázdninových, v Krajské vědecké knihovně v Liberci koná Klub pro ukrajinské děti a jejich doprovod. Do knihovny se nakoupily také knihy v ukrajinštině a dvakrát měsíčně se od ledna do prosince, kromě léta, koná Čtenářský klub.

Uskutečnil se také již první turnus mezinárodního tábora, kterého se zúčastnili Češi, Poláci i Ukrajinci. Děti měly možnost vyzkoušet si první pomoc, pochopit důležitost spolupráce, osvojit si zálesácké dovednosti i prohloubit znalosti o přírodě.

logolink

Jsme s vámi - společně pro Ukrajinu / CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003266

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516