Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Změna úhrady zdravotního pojištění státem pro uprchlíky z Ukrajiny

21. 07. 2022

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada zdravotního pojištění státem. Uprchlíci z Ukrajiny ve věku od 18 do 64 musí oznámit pojišťovně, u které jsou registrováni, jak budou pojistné platit. Oznámení je nutné nejpozději do 8 dnů od vypršení lhůty pro udělení dočasné ochrany.

Stát bude nadále hradit pojistné osobám mladším 18 let, studentům ve věku od 18 do 26 let studujícím na území ČR nebo na Ukrajině, osobám pečujícím alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě a více dětí do 15 let, uchazečům o zaměstnání evidovaným na úřadu práce a seniorům od 65 let. Zaměstnancům v pracovním poměru, na dohodu o provedení pracovní činnosti od 3.500 korun měsíčně zdravotní pojištění hradí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné, nebo osoby, které nespadají do žádné z kategorií, platí pojistné jako samoplátci.

Další informace na www.nasiukrajinci.cz

Anna Vašková
odborný zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516