Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

MHD Jablonec nad Nisou a ČSAD Semily mění jízdní řády

28. 12. 2009

 

Od 1. ledna dochází k následujícím změnám jízdních řádů linek městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou a na linkách ČSAD Semily (zde platí již od 13. prosince 2009).

Provozovatelem MHD v Jablonci nad Nisou bude od 1.1.2010 Dopravní podnik města Liberce, a.s. Pro cestující se prakticky nic nemění. Veškeré zakoupené jízdní doklady zůstávají v platnosti. Jednotlivé jízdenky s logem společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. platí nejpozději do 30. 6. 2010. Od 1. 1. 010 budou v prodeji jízdenky s logem nového provozovatele - Dopravního podniku města Liberce, a.s. Tarifní podmínky a smluvní přepravní podmínky se nemění. Doprava bude zajištěna stávajícími autobusy.

Upozornění: města Liberec a Jablonec nad Nisou mají i nadále odlišné tarifní podmínky. Jízdní doklady lze využít vždy jen v daném městě (neplatí při zakoupení jízdních dokladů IDOL).

Všechny změny jsou zapracovány ve vývěsních jízdních řádech, ve vyhledávači spojení na www.idos.cz, na webu www.csadjbc.cz jsou ke stažení jízdní řády jednotlivých linek a dále i nová verze jízdních řádů pro mobilní telefony.

Kompletní soubor tištěných jízdních řádů bude možno zakoupit v předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží nejpozději od čtvrtka 7.ledna 2010. Od úterý 29.prosince 2009 budou v prodeji jednotlivě jízdní řády těch linek, u nichž dochází k výraznějším změnám.

Pro připomínky k jízdním řádům je zřízena e-mailová adresa jr@csadjbc.cz , případně je možno je zasílat i v písemné podobě na adresu ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Pražská 14, Jablonec nad Nisou, 466 05.

Přehled všech linek MHD Jablonec nad Nisou s uvedením nejdůležitějších změn jízdních řádů (podrobně viz jízdní řády):

 linka 1 - Bedřichov-Janov-Kamenná (CENTRUM)-Kokonín-Rychnov

·          u večerních spojů (po 23 hod.) úprava časových poloh, mj. s ohledem na přípojné vazby na tramvaj do a z Liberce; některé spoje pojedou až o 10 min. dříve !

 linka 2 - Kamenná (CENTRUM)-Nám.B.Němcové-Paseky,ELP

·          z Kamenné bude odjíždět z opačné strany než dosud, tedy od bývalé tržnice

·          část spojů linky č.2 je nově nahrazena linkou 16 jedoucí ve shodné trase (v dopoledních hodinách je časová poloha posunuta o 30 min.)

·          většina spojů od Pasek nezajíždí na autobusové nádraží

 linka 3 - Kamenná (CENTRUM)-Na Hutích

·          v úseku Kamenná – Horní Proseč bude celotýdenně dopravu zajišťovat linka 14

·          v úseku Kamenná – Na Hutích dochází k úpravám časových poloh spojů s ohledem na požadavky cestujících a na přípojné vazby v Kamenné

·          v odpoledních hodinách pojede linka 3 přibližně v hodinovém intervalu, nově pojede pár spojů v pozdější poloze než dosud (po 16 hod.)

 linka 4 - Lukášov-Rýnovice-Kamenná (CENTRUM)-Jablonecké Paseky-Lučany n.N.-Maxov

·          v pracovní dny spoj s odjezdem v 15:49 z Kamenné bude končit v Lučanech; až na Maxov pojede spoj s odjezdem v 16:19

·          v pracovní dny spoj z Maxova namísto dosavadních 16:16 pojede v 16:46

·          ve špičkách budou omezeny posilové spoje, avšak posílení je ve větším rozsahu zajištěno nově vedenou linkou 14

linka 5 - Paseky,ELP-Jindřichov,konečná

·          drobné úpravy časů u posledního spoje z Jindřichova

 linka 6 - Kamenná (CENTRUM)-Želivského

·          ve směru z Kamenné do Želivského bude odjíždět v Kamenné z opačné strany než dosud, tedy od bývalé tržnice

·          ve směru Kamenná – Želivského jede novou trasou okolo radnice a divadla

·          výrazné rozšíření počtu spojů s vozidly s bezbariérovým přístupem

 linka 7 - Želivského-Ostrý roh-Mšeno-Kamenná (CENTRUM)

·          nové spojení ve večerních hodinách v pracovních dnech i o víkendech: Lázně 23:43 (přípoj od tramvaje z Liberce) – Kamenná 23:45 – Mšeno – Ostrý roh

·          ve směru od Mšena nezajíždí na autobusové nádraží

·          výrazné rozšíření počtu spojů s vozidly s bezbariérovým přístupem

 linka 8 - Žižkův vrch-Kamenná (CENTRUM)-Nám. B.Němcové-Paseky,ELP

·          všechny spoje linky zajištěny vozidly s bezbariérovým přístupem

·          poslední spoj ze Žižkova vrchu pojede až ve 22:09, aby byly zajištěny přípoje v Kamenné

·          spoje směr Žižkův vrch jedou přes zastávku Turnovská

 linka 9 - Nádraží Jablonecké Paseky-Mšeno-Rýnovice,průmyslová zóna

·          nebudou vedeny spoje v pracovní dny v 15:24 z Rýnovic a v 16:30 z Nádraží Paseky – spojení je zajištěno linkou 141 (540141) Liberec – Jablonec n.N.

 linka 10 - Kokonín,IMP -Vrkoslavice-Kamenná (CENTRUM)-Mšeno-Rýnovice,samoobsluha

·          spoj s odjezdem 7:32 z Kokonína a 7:45 z Kamenné jede až do zastávky Rýnovice, samoobsluha

·          o víkendech na všechny spoje nasazena vozidla s bezbariérovým přístupem do vozidla

 linka 12 - Rýnovice,průmyslová zóna-Mšeno-Kamenná (CENTRUM)-Žižkův vrch

·          spoje směr Žižkův vrch jedou přes zastávku Turnovská

·          výrazné rozšíření počtu spojů s vozidly s bezbariérovým přístupem, zejména v dopoledních hodinách

 linka 13 - Kamenná (CENTRUM)-Vrkoslavice-Kokonín,IMP

·          beze změn časových poloh spojů

·          u jednoho páru spojů nově nasazovány vozy s bezbariérovým přístupem do vozidla

 linka 14 - Horní Proseč-Kamenná (CENTRUM)-Sídl. Šumava-Nádraží Jablonecké Paseky

·          o víkendech beze změn

·          linka bude nově v provozu i v pracovní dny v následujícím rozsahu:

o         v úseku Kamenná – Horní Proseč a zpět v pravidelných intervalech (ve špičce po 30 min., v sedle po 60 min.)

o         v ranní špičce pojedou spoje v 6:32, 7:02 a 7:32 již ze sídl. Šumava, a v úseku Šumava – centrum – Na Roli tak posílí přetíženou linku č.4

o         v odpoledních hodinách pojedou spoje z Horní Proseče přes centrum města a sídl. Šumava do zastávky Březová (odlehčí tak lince č.4) a dále okolo Bižuterie a Plaveckého bazénu zpět do centra

 linka 15 - RYCHLOSPOJ - Rychnov u Jablonce n.N.-Kamenná (CENTRUM)-Paseky,ELP

·          beze změn časových poloh spojů

·          u jednoho páru spojů nově nasazovány vozy s bezbariérovým přístupem do vozidla

 linka 16 - Rýnovice,samoobsluha-Nemocniční-Kamenná (CENTRUM)-Paseky,ELP

·          linka již nebude vedena jako okružní, ale bude mít trasu z Rýnovic, samoobsluhy přes novou zastávku Ladova, dále okolo hřbitova, Nemocniční ulicí do centra města a dále po trase linky č.2 do Pasek; v opačném směru pojede z Kamenné do Nemocniční ul. okolo radnice

·          linka v provozu pouze v pracovní dny v době od 7:30 do 18 hodin v šedesátiminutovém intervalu

 linka 17 – Kamenná (CENTRUM)–Nová Ves

·          od 13.12.2009 je linka 17 nahrazena novou „integrovanou“ linkou č.742

linka 18 - U Balvanu-Kamenná (CENTRUM)-Bazén-Mšeno, Arbesova

·          první spoj směr Arbesova pojede již ze zastávky Jablonex, bez změn časových poloh spojů

 linka 19 - Nádraží Jablonecké Paseky-Sídl. Šumava-Kamenná (CENTRUM)-Žižkův vrch

·          spoj s odjezdem v 18:16 od Nádraží Jabl. Paseky je veden jako linka 14 okolo plav. bazénu

·          spoje směr Žižkův vrch jedou přes zastávku Turnovská

linka 21 - ZIMNÍ VÍKENDOVÁ A PRÁZDNINOVÁ LINKA - Pražská-Hrabětice-Bedřichov-Pražská

·          linka bude vedena obdobně jako v minulých letech (od 25.12. cca do poloviny března)

·          u prvního spoje drobná úprava časových poloh ve směru z Bedřichova do Jablonce n.N.

 linka 26 - Janov n.Nisou,samoobsluha-Velký Semerink-Hrabětice,kaplička

·          beze změn časových poloh spojů

linka 31 - Kamenná (CENTRUM)-Novoveská-Nádraží Jablonecké Paseky-Mšeno,Arbesova-Pražská

·          spoj 5 pojede na základě požadavků cestujících a škol nově o několik minut dříve (Kamenná 7:24 – Nádr. Paseky 7:34 – Jeronýmova 7:36 – Mšeno,škola 7:48)

 linka 32 - Nová Ves-sídl. Šumava-Kamenná (CENTRUM)-Horní nám.-P.Bezruče-Rýnovice

·          bez změny časové polohy

 linka 33 - Horní Proseč-Rýnovice-Mšeno,Arbesova-Horní nám.-Liberecká-Lázně-Žižkův vrch

·          bez změny časové polohy

 linka 34 – Paseky-sídl. Šumava–Kamenná–Liberecká-Pražská

·          linka nebude v provozu, spojení z Pasek a Šumavy do centra města a oblasti okolo Liberecké ul. je linkou 14

 linka N1 - NOČNÍ LINKA - Kamenná-Kokonín-Kamenná-Rýnovice-Mšeno-sídl. Šumava-Pražská

·          bez změny časové polohy¨(viz také příloha)

 

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., provoz MHD

ČSAD Semily mění i některé  trasy

Semily - V rámci vylepšení efektivity i návaznosti jízdních řádů společnosti ČSAD Semily a.s. s linkami Českých drah došlo od 13. prosince k několika důležitých změnám v linkách provozovaných na území Libereckého kraje. Zde jsou v přehlednosti uvedeny hlavní změny, další podrobnosti mohou občané najít na internetových stránkách www.csadsm.cz.

- linka 670063 Jilemnice - Benecko - Vrchlabí bude jezdit jen o víkendu; v pracovní dny trasu pokryje linka 670948 přes Benecko a Mrklov.

- linka 670072 Jilemnice - Vrchlabí bude přeměněna na linku 670963, která bude jezdit v pravidelnějších intervalech.

- linka 670008 Harrachov - Jilemnice - Benecko bude zrušena kvůli malému zájmu lyžařů. Opatření se netýká ostatních krkonošských SKI BUSŮ, s tím rozdílem, že linka 670078 kvůli špatným sněhovým podmínkám pojede od 19. prosince.

- linka 670069 dozná značnou změnu v jízdním řádu, aby se předešlo souběhu se spojem č. 7 linky 670037 z Vysokého nad Jizerou do Prahy.

- spoj č. 1 na lince 540010 Liberec - Turnov - Jičín - Hradec Králové bude stavět i v Rovensku pod Troskami, čímž se nahradí zrušení ranního vlaku do Jičína.

- linka 670093 Turnov - Kobyly, Nechválov bude mít další zastávku, a to Vlastibořice, Jivina, hřbitov.

- linka 670100 nepojede v neděli večer.

- linka 690850 Vrchlabí - Jilemnice - Liberec - Děčín - Ústí nad Labem doznala značného rozšíření od 1. listopadu; nový spoj odjíždí denně navíc v 6:00 z Ústí nad Labem a z Jablonce nad Nisou jede zpět do Ústí nad Labem v 1715.

- do Harrachova nově jezdí o víkendech a svátcích pět Skibusových linek, a to z České Lípy, Hradce Králové, Jičína, Mladé Boleslavi a Rumburku; spoje budou v provozu také o pololetních a jarních prázdninách.