Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Plán Dopravní obslužnosti LK - finální dokument ke stažení

Hlavní dokument   .... odkaz na soubor v *.pdf

Shrnující dokument   .... odkaz na soubor v *.pdf

Číslování příloh PX-YY-ZZ, kde: 
P… označení „příloha“,  X… číslo hlavní kapitoly,
Y
Y… číslo podkapitoly, ZZ… pořadové číslo přílohy v rámci podkapitol

P1-03: Mapa rozložení školských zařízení
P1-04: Mapa zdravotnických zařízení
P2-01-01: Počet spojů za den (železniční doprava)
P2-01-02: Počet cestujících za den celkem (železniční doprava)
P2-01-02a: Počet cestujících za den – osobní a spěšné vlaky (železniční doprava)
P2-02: Seznam linek PAD v LK
P2-03-01: Plán MHD Liberec
P2-03-02: Plán MHD Jablonec n.Nis.
P2-03-03: Plán MHD Česká Lípa
P2-04-01: Mapa tarifních zón IDOL
P2-04-02: Tarify jízdného dopravců v rámci ČR (pro účel srovnání s tarifem IDOL)
P2-05-01: Posouzení atraktivity spojení
P2-06: Mapa urbanizovaného území mimo dostupnost 1km od zastávek veřejné dopravy
Přílohy P1 až  P2 .... odkaz na zip souborů v *.pdf a *.xls

P3-02-01: Vývoj nákladů, tržeb a ztrát
P3-02-02: Kartogram – počet cestujících ve vybraných relacích
P3-02-03: Mapa cest do/ze zóny Liberec
P3-02-04: Mapa denní cesty IDOL
Přílohy P3 .... odkaz na zip souborů v *.pdf

P4-01-01: Stav silnic II. a III. třídy
P4-01-02: Požadavky na infrastrukturu pro provoz PAD
P4-02-01: Kategorizace železničních tratí
P4-02-01a: Kategorizace železničních tratí (mapa tratí vč. zastávek)
P4-02-02: Librail – železnice v LK v r. 2030
P4-02-03: Cíle a opatření pro železniční tratě
P4-02-04: Obraty cestujících na vlakových zastávkách
P6-02-01: Seznam obcí s uvedením faktorů produkce a atrakce
P6-05-01: Standardy železničních vozidel
P6-05-02: Upřesnění standardu zastávek
P6-05-03: Kategorizace autobusových zastávek
P6-08-01: Analýza dopadů navržených standardů
P6-08-02: Seznam obcí – koncepce standardního a nadstandardního spojení
Přílohy P4 až P6 .... odkaz na zip souborů v *.pdf  a *.xls

P7: Mapa dopravně-logických celků
P7-01-01: Koncepce dopravy – seznam linek drážní dopravy
P7-01-02: Koncepce dopravy – seznam autobusových linek
P7-01-03: Koncepce dopravy dle měst a obcí
P7-01-04: Tramvajová linka 11 – rozdělení standardních a nadstandardních spojů
P7-02-01: Koncepce spojení DSOJ (popis)
P7-02-01a: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 101
P7-02-01b: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 126
P7-02-01c: Analýza počtu cestujících a model standardního rozsahu spojů na lince 104
P7-02-02: Koncepce spojení DSOJ (ekonomika)
P7-02-03: Analýza na linkách PAD 310 a 311
P7-03-01: Uzavírání smluv v železniční dopravě
Přílohy P7 .... odkaz na zip souborů v *.pdf a *.xls

P10-02-01: Absorpční kapacita projektů (pro PRLK)
P10-04-01: Externí revize dokumentu – posudek Technické univerzity v Liberci
P10-04-02: Externí revize dokumentu – posudek Univerzity Pardubice
Přílohy P10 .... odkaz na zip souborů v *.pdf, *.xls a *.docx

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky