Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

GIS

Hlavní náplní GIS odboru informatiky jsou následující činnosti:

 1. Správa a údržba HW a SW

Hlavní činností odboru informatiky je zajištění technického a programového vybavení pro práci s geografickými informačními systémy. Poskytujeme zaměstnancům kraje moderní počítače a notebooky. Pro tisk map a výstupů z mapových projektů jsme zajistili velkoformátovou tiskárnu – plotr HP 7200.

Pro digitalizaci map a plánů je k dispozici velkoformátový scanner s rozlišením 1200 DPI a vysokou rychlostí snímání. Dále je k dispozici velkoformátová řezačka papíru pro ořez výkresů nebo map.

Veškeré programové vybavení je založeno na platformách Windows a ESRI. Platforma Windows a Windows server se používají jako standardní operační systémy. Platforma ESRI se používá pro zpracování geografických dat, vytváření mapových výstupů a dále pro správu geografických datových sad. Geografická data jsou uložena na sdíleném datovém uložišti a také v geodatabázích, spravovaných platformou Microsoft SQL.

 1. Správa dat

Odbor informatiky zajišťuje pořízení a správu základních geografických dat z veřejných zdrojů. Tato data jsou pravidelně aktualizována a jsou ukládána v geodatabázi nebo na sdíleném uložišti.

Pro práci s GIS používáme mimo jiné následující datové sady:

Od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (veřejně dostupný zdroj):

 • ZM200 – základní mapa v měřítku 1:200000
 • ZM100 – základní topografická mapa v měřítku 1:100000
 • ZM50 – základní topografická mapa v mšřítku 1:50000
 • ZABAGED – vektorová data polohopisu a výškopisu včetně vrstevnic
 • Geonames – databáze geografických názvů a jmen
 • Ortofoto – fotomapa povrchu
 • SM5 rastr a vektor – státní mapové dílo v měřítku 1:5000
 • Katastr nemovitostí – vektorová data katastru nemovitostí, především parcely a stavební objekty, obce, ulice a další objekty
 • RUIAN – data z registru územní identifikace a nemovitostí. Tato veřejně dostupná data jsou pravidelně aktualizována v měsíčních intervalech a obsahují aktuální správní oblasti vyšších územně správních celků VUSC, krajů, obcí s rozšířenou působností ORP, obcí, městských částí, základních územních jednotek ZUJ. Pro potřeby krajského úřadu pro výkon státní správy jsou k dispozici vrstvy parcel a stavebních objektů a volební okrsky v rámci kraje.
 1. Vedení pracovní skupiny GIS

Odbor informatiky se podílí metodicky, a především organizačně na vedení pracovní skupiny GIS, která byla zřízena v rámci krajského úřadu za účelem koordinace činností v oblasti GIS mezi jednotlivými odbory. Pracovní skupina se zabývá prezentací GIS na veřejnosti, především účastí na prezentační akci „Dny GIS“, která se koná každoročně v listopadu.

Pracovní skupina GIS také pravidelně v půlročních intervalech předkládá zprávu o činnosti Radě Libereckého kraje.

 1. Podpora projektů dotýkajících se GIS

Odbor informatiky se podílí technickou podporou u řady projektů, které se dotýkají oblasti geografických dat. Do vybraných projektů je zapojen i personálně, například aktualizacemi datových sad. Nejznámější projekty jsou Digitální mapa veřejné správy DMVS, Digitálně technická mapa DTM, mezinárodní projekt CROSS DATA pro spolupráci v oblasti územního plánování a rozvoje, projekt NISA GO pro řešení dopravy, projekt Open data a další projekty kraje.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky