Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Centrální zadávání nákupu energií - výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu pro Liberecký kraj a další pověřující zadavatele

Od roku 2013 zajišťuje Liberecký kraj pro objekt krajského úřadu, příspěvkové organizace zřizované LK, společnosti řízené LK a některé obce LK, výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a to nákupem komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno. Portfolio odběrných míst obsahuje cca 650 odběrných míst dodávky elektřiny a 225 odběrných míst dodávky zemního plynu. Zajištěním dodavatelů nákupem komodit na burze se dosahuje  optimální ceny silové elektřiny a komodity zemního plynu na dané období.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách musí být mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli uzavřena smlouva o společném postupu.

Smlouva o centralizovaném zadávání nákupu energií
Schváleno na jednání rady kraje - usn. č. 865/22/RK ze dne 17.5.2022

Kontaktní osoba :                            
 

                                                     

Liberecký kraj realizoval prostřednictvím dohodce nákup elektřiny a zemního plynu  na Českomoravské komoditní burze Kladno
na období  1.1.2021-31.12.2022 (zemní plyn) a 1.1.-31.12.2022 (elektřina) .

Nákupu energií - výběr dodavatele  proběhl dne 6.3.2020.  

Dohodce v souladu se zákonem o veřejných zakázkách sestavil písemné zprávy :

Zpráva z nákupu EE na 2022

 Zpráva z nákupu zemního plynu na 2021-2022
 

Výběrem dodavatelů energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno se dosahovalo
v období 2014-2019 významných finančních úspor.  Vysoutěžené  jednotkové  ceny  silové  elektřiny
a komodity zemního plynu (bez DPH) jsou o 15-20% nižší než ceníkové ceny komodit u dominantních dodavatelů.

Vyhodnocení úspor z nákupu energií 2014-2020

 VYHODNOCENÍ úspor 2021-2022

 

Skutečné náklady na energie meziročně stoupají od roku 2018.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky